« 3 4 5 6 7 »

Powiat z budżetem na 2019 rok

Rada Powiatu w Starachowicach uchwaliła budżet na 2019 rok. Na sesji, która odbyła się 28 grudnia br. samorządowcy przyjęli plan finansowy na przyszły rok.  Zakłada on dochody na poziomie niespełna 102,7 mln zł oraz wydatki przekraczające 102,3 mln zł.
Najwięcej pochłonie Powiatowi utrzymanie oświaty. W chwili obecnej zabezpieczone zostało na nią ponad 34 mln zł, choć pewnie i to nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem szkół.
Projekt budżetu został w większości przygotowany...

Dodano: 01.01.19 | komentarze (2) więcej »

Inwestycyjne zakończenie roku 2018 w Starachowicach

- Dobrze kończymy rok 2018, wszystkie inwestycje drogowe na które otrzymaliśmy dofinansowanie z środków rządowych zostały zakończone i rozliczone – mówi Prezydent Miasta Marek Materek, który ostatniego dnia roku 2018 wspólnie z m.in. Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, Senatorem RP Krzysztofem Słoniem wizytował wyremontowane ulice; Marii Curie – Skłodowskiej, Wierzbową, Kościelną oraz Aleję Świętego Jana Pawła II.
- Na remont Alei Św. Jana Pawła II otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5...

Dodano: 01.01.19 | komentarze (17) więcej »

Przestrzeń dla partycypacji

Gmina Starachowice, zakończyła realizację I etapu konsultacji społecznych przeprowadzone w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, które dotyczyły wizji rozwoju centrum miasta w ramach procedury aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice".
Głównym celem konsultacji społecznych było zaangażowanie mieszkańców Starachowic w wypracowanie wizji rozwoju centrum miasta - określenie funkcji, które ma pełnić centrum, wyznaczenie terenów i...

Dodano: 31.12.18 | komentarze (14) więcej »

Kryzys w rolnictwie: Zmiany w VAT pogorszą sytuację rolników i sadowników

Proponowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne z 5% do 23% będzie odczuwalna nie tylko przez polskich producentów, ale również rolników i sadowników. Obecnie w Polsce obserwujemy potężną nadprodukcję owoców i kluczowe jest zagospodarowanie każdej tony produktów rolnych. Zmiana stawek VAT na napoje zmniejszy zapotrzebowanie branży na owoce nawet o 190 tys. ton.
Ministerstwo Finansów proponuje zwiększenie stawki VAT na nektary i napoje owocowe lub...

Dodano: 27.12.18 | komentarze (6) więcej »

Pracodawco! Zmiany w PIT

Naczelnik urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że
• Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.
• PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
• Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.
Od nowego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na...

Dodano: 27.12.18 więcej »

1 stycznia 2019r. wchodzą w życie zmiany w gospodarowaniu odpadów komunalnych przez mieszkańców

Po 1 stycznia 2019 r. w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują nasi mieszkańcy nastąpi kilka istotnych zmian.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne od mieszkańców oraz prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez najbliższe 2 lata będzie Przedsiębiorstwo Usług komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. z Kielc.Przedsiębiorca ten funkcjonować będzie na...

Dodano: 27.12.18 więcej »

Jakie inwestycje w Starachowicach przyniesie 2019 rok?

Podczas ostatniej w 2018 roku  sesji Rady Miejskiej, starachowiccy samorządowcy przyjęli do realizacji Budżet Gminy Starachowice na rok 2019. Plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy na najbliższych 12 miesięcy.
Opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu przedstawili; Marcin Sowula przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu RM, Jarosław Nowak przewodniczący Komisji Gospodarczej RM oraz Jadwiga Piątek przewodnicząca Komisji Edukacji,...

Dodano: 26.12.18 | komentarze (8) więcej »

Bieżąca sytuacja Lubianki [aktualne ZDJĘCIA]

W czerwcu 2017 roku Gmina Starachowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie". Całkowita wartość projektu to 37,2 miliony złotych, w tym dotacja unijna wynosi blisko 23 miliony złotych. W najbliższych latach będzie realizowanych kilka inwestycji, a jedną z nich jest „Zagospodarowanie Zbiornika Wodnego Lubianka”.
O bieżącą sytuację Lubianki, pytał na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, radny Sylwester...

Dodano: 26.12.18 | komentarze (30) więcej »

Bożonarodzeniowe życzenia Prezydenta Starachowic Marka Materka

Świąteczne życzenia składa prezydent miasta Marek Materek:
Zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt spędzonych w gronie najbliższych Państwu osób. Wszystkiego dobrego na ten świąteczny czas dla Państwa i Państwa bliskich.Ogłoszenie płatne: UM Starachowice

Dodano: 24.12.18 więcej »

Bezpłatna pomoc prawna dla wszystkich

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą przysługiwały wszystkim osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze. Warunkiem uzyskania pomocy będzie złożenie stosownego oświadczenia. Wymagane są również wcześniejsze zapisy telefoniczne!
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r., nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia...

Dodano: 24.12.18 więcej »
« 3 4 5 6 7 »

Ostatnie komentarze w serwisie