Regulamin Portalu


Polityka cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu - firma INTERMARKA

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


    • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Dalsze korzystanie z serwisu www.starachowice-net.pl bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną wyżej. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Regulamin serwisu www.starachowice-net.pl

1. Wydawcą niniejszego portalu internetowego jest firma INTERMARKA z siedzibą w Starachowicach. Portal Starachowice-Net reprezentowany jest przez właściciela firmy Intermarka oraz pracowników portalu ("Zespół redakcyjny").
2. W skład Portalu wchodzą wszystkie strony internetowe dostępne w domenie Starachowice-Net.pl i opatrzone odpowiednim logo lub informacją.
3. Wszelkie prawa do portalu Starachowice-Net (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz skryptów, baz danych i aplikacji ("Zawartość") zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów kooperujących z Wydawcą.
4. Właścicielami materiałów, które są specjalnie oznakowane jako pochodzące z innych źródeł, z którymi Portal ma zawartą umowę, są podmioty, które udostępniły je na rzecz redakcji portalu, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. Materiały te mogły zostać zmodyfikowane przez Zespół redakcyjny.
5. Wszystkie elementy Portalu (w tym jego kod źródłowy i Zawartość) podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa, w tym z tytułu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami: Dziennik Ustaw nr 128 z 2001 r., poz. 1402 oraz Dziennik Ustaw nr 126 z 2002 r., poz. 1068), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).
6. Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych opublikowanych na łamach Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie drogą elektroniczną, radiową, telewizyjną lub w inny sposób jakichkolwiek Zawartości Portalu (tekstów, zdjęć, znaków graficznych ect), chyba że za pisemną zgodą Właściciela.
7. Korzystanie z Zawartości nie może utrudniać innym korzystania z udostępnionych na łamach Portalu materiałów lub godzić w słuszne interesy Właściciela, Portalu i Zespołu redakcyjnego oraz podmiotów, które udostępniły swoje materiały.
8. Dozwolone jest zamieszczenie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do którejkolwiek ze stron Portalu. Zabronione jest natomiast publikowanie odnośników bezpośrednio do materiałów graficznych, chyba że dany podmiot posiada pisemną zgodę Zespołu redakcyjnego. Zgoda na zamieszczanie odnośników do Portalu nie dotyczy stron naruszających przepisy polskiego i międzynarodowego prawa oraz łamiących dobre obyczaje.
9. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z materiałów i baz danych udostępnionych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Zespołu redakcyjnego jest zabronione.
10. Portal umożliwia użytkownikom zakładanie kont. Założenie konta w poszczególnych podserwisach (ogłoszenia, forum,chat,galeria, randki) jest konieczne do pełnego korzystania z działów serwisu.
a) Zatwierdzając formularz rejestracyjny, zakładający konto, Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Właściciela portalu w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi, ewentualnego konkursu) - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
b) Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
c) Użytkownik Portalu może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych poprzez zalogowanie się na swoje konto i zmianę danych w profilu.
d) Zakładając konto w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez Właściciela w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany podczas rejestracji.
e) Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Właściciela. Administracja Portalu może odmówić rejestracji konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
11. Usunięcie konta danego użytkownika możliwe jest:
a) Poprzez zgłoszenie Właścicielowi portalu żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usługi w Portalu Starachowice-Net. Usunięcie tych danych przez Właściciela, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem jego konta w danym podserwisie portalu Starachowice-Net.
b) Przez podjęcie jednostronnej decyzji Administratorów, jeżeli:
- konto nie było używane przez trzy kolejne miesiące (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na konto),
- nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
- nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
- Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem
- Użytkownik umieszcza na koncie treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi,
- Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad korzystania z sieci, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę Właściciela,
- Użytkownik przeniósł na osoby trzecie prawo do korzystania z konta.
12. Każdy Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek treści w Portalu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem w całości i akceptuje jego postanowienia. W celu zachowania przejrzystości treści komentarzy, komentarze do artykułów powinny być pisane wyłącznie w języku polskim. Nie należy pisać ciągów wyrazów wielkimi literami. W obu przypadkach takie komentarze mogą być usunięte, a ich Autorzy mogą zostać pozbawieni możliwości komentowania na czas nieokreślony. Tyczy się to także treści innych działów forum takich jak: Oferty pracy, Ogłoszenia, Katalog firm etc.
Komentarze Użytkowników dotyczące funkcjonowania serwisu www.starachowice-net.pl oraz działalności jego Moderatorów, Administratorów i Właścicieli mogące naruszać dobre imię Wydawcy (Właściciela) będą usuwane, a ich archiwum może służyć jako dowód w sądzie za naruszenie dóbr osobistych i działanie na szkodę firmy INTERMARKA - Wydawcy serwisu www.starachowice-net.pl. Uwagi, skargi, zażalenia należy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres: kontakt@starachowice-net.pl. Korespondencja jest archiwizowana i również może służyć jako dowód w rozstrzygnięciach sądowych. Zgłoszenia anonimowe mogą zostać nierozpatrzone.

Komentarze Użytkowników odnoszące się bezpośrednio do innych Użytkowników i nietyczące się bezpośrednio tematu artykułu pod którym są pisane, oraz komentarze obraźliwe lub prowokatorskie wobec innych Komentujących mogą zostać usunięte, a ich Autorzy mogą zostać pozbawieni możliwości komentowania na czas nieokreślony.

Zabrania się bez konsultacji z Administracją serwisu umieszczania w komentarzach portalu treści oraz linków do prywatnych stron profilowych osób, instytucji, organizacji, stowarzyszeń etc., które mogą służyć promocji tych osób lub promocji zamieszczanych tam treści, również ich firm lub innych mogących świadczyć o komercyjnym charakterze lub próbie nieuprawnionej promocji i reklamy w serwisie. Takie wpisy mogą zostać potraktowane jako spam i automatycznie usunięte, a ich Autorzy mogą zostać pozbawieni możliwości komentowania.
Wszystkie komentarze w jakikolwiek sposób odnoszące się do podmiotów mogących stanowić konkurencję wobec działalności wydawcy serwisu firmy INTERMARKA, oraz jej kooperantów mogą zostać usunięte, a ich autorzy mogą zostać pozbawieni możliwości komentowania. Aby zapobiec spamowaniu portalu i forum komentarze odnoszące się do innych informacji niż wiodąca mogą zostać usunięte, dlatego należy je zamieszczać pod odpowiednimi pod kątem treści artykułami. Żeby odnaleźć właściwy tematycznie artykuł można skorzystać z wyszukiwarki na stronie. Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści pornograficznych, rasistowskich, obraźliwych i obelżywych, a także odnośników do takich treści. Niniejszy regulamin określa pełną odpowiedzialność Użytkowników za treści zamieszczane przez nich w komentarzach artykułów publikowanych w portalu www.starachowice-net.pl oraz w dziale ogłoszeń, forum, randek czy innych wchodzących w skład portalu. Zabrania się Użytkownikom portalu tytułować się nickami sugerującymi iż treść komentarza pochodzi od administracji portalu lub forum serwisu www.starachowice-net.pl np.: Administrator, admin, moderator, mod, moderacja, administratorzy, moderatorzy, starachowice-net i wszystkie inne pochodne pełne tych wyrazów lub skrótowce. Wpisy o ww. Nickach użytych przez Użytkowników będą usuwane, w celu zapobiegnięcia spekulacjom. Istnieje możliwość usunięcia komentarza ze strony bądź pozbawienie Użytkownika możliwości komentowania artykułów, w razie gdy są one sprzeczne z przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi lub są obraźliwe, wulgarne i prowokujące w stosunku do innych użytkowników portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek materiałów (posty, komentarze, pliki graficzne, linki) zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie jak i na forum, konkurencyjnych wobec portalu www.starachowice-net.pl oraz firmy INTERMARKA. Właściciel serwisu ma prawo zablokować możliwość komentowania treści serwisu Użytkownikowi w każdym momencie, jeśli uzna to za konieczne. W przypadku łamania regulaminu Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości komentowania w serwisie. - W tym przypadku zalogowanie do serwisu nie jest jednoznaczne ze zdjęciem blokady na komentowanie dla danego adresu IP. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania komentarzy Użytkowników, jednak nie jest zobowiązana aby to robić, dlatego możliwe nadużycia związane z treścią komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl. Podpisane imieniem i nazwiskiem zgłoszenia o ewentualne nadużycia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową lub na piśmie na adres: ul. Piłsudskiego 11, 27-200 Starachowice, są archiwizowane i służą, jako dowody w ewentualnych rozstrzygnięciach prawnych. W zgłoszeniu należy umotywować prośbę o usunięcie komentarza, w celu zapobiegnięcia podejrzeń o bezpodstawne usuwanie komentarzy przez Administrację Portalu. Po przyjęciu zgłoszenia, Administracja ma 24 godziny na weryfikację zgłoszonych komentarzy, co nie oznacza, że sugerowany post zostanie usunięty, chyba, że na wyraźną prośbę autora zgłoszonego komentarza.
Jednocześnie jeśli komentarz został zamieszczony ze zmieniarki adresu IP, lub serwera Proxy, jeśli istnieje podejrzenie, że piszący próbuje ukryć autentyczny adres IP, lub adres IP wskazuje źródło wpisu jako "spam source" wpis może zostać w każdej chwili usunięty. Osoby mające w zamiarze zgłaszać do prokuratury komentarz/komentarze o ustalenie ich autora/autorów powinny uprzednio zgłosić prośbę (mailowo lub listownie pocztą zwykłą) do Administracji portalu o zabezpieczenie danego komentarza/komentarzy, ponieważ komentarze wraz z archiwum wpisu mogą zostać bezpowrotnie usunięte w każdej chwili przez Administrację portalu. Tyczy się to łamania regulaminu serwisu, a w szczególności gdy IP archiwum komentarza wskazuje na spamerskie źródła - "spam source". Powielanie tych samych komentarzy w różnych częściach portalu i forum może skutkować ich usunięciem. Zabrania się umieszczania w komentarzach odnośników do treści wulgarnych, obelżywych i pornograficznych. Zamieszczane w komentarzach linki stron www mogą zostać uznane jako próba nieuprawnionej reklamy, bądź jako spam i automatycznie usunięte z serwisu z całym archiwum komentarza. Umieszczanie w nazwie Autora komentarza linków/odnośników do zewnętrznych stron internetowych, będzie traktowane jako spam i takie komentarze będą usuwane. W przypadku gdy Użytkownik korzystając z możliwości zmiennej puli adresów IP po ówczesnym zbanowaniu nadal łamie regulamin, w przypadku podejrzenia, że chodzi o zmienne IP pochodzące z jednej puli, jego komentarze mogą być usuwane jako konsekwencja poprzednich przypadków łamania regulaminu, a jego adres IP zasili pulę już zbanowanych. Administracja zaznacza, że archiwum zamieszczonych na łamach serwisu www.starachowice-net.pl artykułów, wraz z komentarzami Użytkowników, może zostać bezpowrotnie usunięte w każdym momencie. Jeśli Użytkownik nie może dodać komentarza w serwisie, prawdopodobnie został zbanowany za naruszenie regulaminu portalu. Jeśli chce poznać szczegóły, powinien napisać na adres: kontakt@starachowice-net.pl. Należy to zrobić w przeciągu 48 godzin od momentu usunięcia wpisu, po tym czasie archiwum może zostać skasowane.
Zamieszczając w serwisie komentarze ich Autorzy zgadzają się by mogły być one publikowane/cytowane w drukowanym Niecotygodniku STARter, którego wydawcą jest firma INTERMARKA.
Administracja/Moderacja serwisu www.starachowice-net.pl nie ma prawa ingerować w osobiste przekonania i poglądy komentujących zamieszczane w ich autorskich komentarzach. Meritum treści komentarzy nigdy nie podlega ocenie Administracji portalu. Jeśli czytelnik - odbiorca komentarza uważa, że któryś z komentujących - autorów komentarzy świadczy nieprawdę na jakiś temat, jego temat, lub narusza jego dobra osobiste, powinien dochodzić swoich racji w sądzie. Administracja portalu nie jest władna zabierać stanowiska w tego typu sprawach i bezpodstawnie usuwać komentarze na wniosek osób, które uznały, że powinny one zostać usunięte, czy też weryfikować prawdziwość tez w nich zawartych. Ocenę prawdy lub nieprawdy zawartej w treściach komentarzy, co do przedstawianych tez, które zawsze stanowią własność je piszących Administracja serwisu pozostawia niezawisłym sądom.

13. Nadsyłanie artykułów do emisji za pomocą zakładki „Zaproponuj newsa” lub na któryś z adresów mailowych odnoszących się do domeny internetowej starachowice-net.pl lub intermarka.pl jest dobrowolne, a artykuły są publikowane na łamach serwisu bezpłatnie. Użytkownicy, których teksty zostaną przyjęte do emisji biorą pełną odpowiedzialność za treści w nich zawarte. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanego tekstu przed publikacją. Przysyłając swoją informację do bezpłatnej publikacji w portalu www.starachowice-net.pl zgadzasz się aby została ona również bezpłatnie opublikowana w drukowanym Niecotygodniku STARter, którego wydawcą jest firma INTERMARKA.
14. Naruszenie praw Właściciela, Portalu, Zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z Portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd.
15. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Portalu.
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 roku i może ulec zmianie w każdej chwili, zaczyna obowiązywać od chwili jego edycji w tym miejscu. Korzystanie ze strony oznacza jego akceptację.
17. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są inne regulaminy szczegółowe (np. usług SMS-owych, forum, ogłoszeń). Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych od właściciela serwisu www.starachowice-net.pl oraz podmiotów z nim kooperujących.
18. Uwagi dotyczące portalu prosimy zgłaszać w forum serwisu w dziale: Uwagi, skargi, zażalenia... lub kierować na mail: kontakt@starachowice-net.pl
19. Dowcipy zamieszczane w dziale „Humor” pochodzą z poniższych serwisów internetowych:
www.ezoforum.pl
www.dowcipy.222.pl
www.dowcipy.net.pl
Dowcipy nadsyłane są również przez Użytkowników. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane treści, które zostają zamieszczone w portalu www.starachowice-net.pl na odpowiedzialność Użytkowników.


Regulamin dotyczący zamieszczania informacji w działach: Ogłoszenia, Oferty pracy, Randki.

Umieszczanie ogłoszeń w działach: Ogłoszenia, Oferty Pracy oraz Randki w serwisie Starachowice-net jest darmowe, dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy zgadzają się, aby w treści ogłoszenia nie było żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, rasistowskich, obrażających uczucia religijne, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek informacji handlowych i reklamowych przez firmy prowadzące działalność gospodarczą (zdjęcia, logo, znaki firmowe, nazwy firm i instytucji w plikach graficznych i multimedialnych) w Galerii portalu, bez uprzedniej zgody Właściciela portalu. Złamanie tych zasad może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia ogłoszenia (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Administratorzy serwisu Starachowice-net mają prawo do usuwania lub zmiany każdego ogłoszenia w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako ogłoszeniodawca zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje zawarte w działach: Ogłoszenia, Oferty Pracy, Randki nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże administratorzy serwisu Starachowice-net nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.
Wszelkie pliki graficzne oraz komentarze zamieszczane w serwisie www.starachowice-net.pl przez Użytkowników są wyłącznie ich własnością. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie ich na stronie www.starachowice-net.pl

W portalu Starachowice-Net.pl umieszczona jest wtyczka mediów społecznościowych Facebook. Facebook, może gromadzić i otrzymywać informacje z danej aplikacji i innych aplikacji i wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam; oraz (b) jak i gdzie użytkownicy mogą wycofać zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam. Szczegóły: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/gdpr-developer-faqs

Administracja ma prawo w każdym momencie zablokować możliwość pisania komentarzy przez użytkowników, jeśli uzna że dany komentarz bezpodstawnie naraża na szwank dobre imię portalu, oraz jego właścicieli.

Niniejszy regulamin w każdej chwili może ulec zmianie i będzie obowiązywał od chwili jego zamieszczenia w serwisie. Interpretacja postanowień regulaminu pozostaje zawsze w gestii Właścicieli i Administracji portalu.
Aktualizacja: 23.06.2016

Ostatnie komentarze w serwisie