Komisje Rady Miejskiej kadencji 2024-2029. SKŁAD

18566.nsmed

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej IX kadencji była czasem podejmowania spraw organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Rady. Starachowiccy radni powołali komisje stałe oraz ich przewodniczących.

Radni miejscy mogli zgłosić się co najmniej do jednej komisji. Wyboru dokonało już 20 radnych obecnych na inauguracyjnej sesji. Podczas poniedziałkowych obrad z powodów osobistych nieobecny był Dariusz Grunt. Złoży on swoje ślubowanie na kolejnej sesji – 24 maja. Wtedy też zostanie dołączony do wskazanej przez siebie komisji.

W ubiegły poniedziałek zapadły już decyzje o powołaniu komisji oraz wyborze ich przewodniczących.

Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej został radny Marcin Sowula. Obok niego skład komisji tworzą radni: Dariusz Nowak, Michał Walendzik, Włodzimierz Orkisz oraz Kamiński. Komisja w swojej pracy będzie zajmować się między innymi: badaniem i opiniowaniem przedłożonego projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice, a także badaniem realizacji wydatków, dochodów z majątku gminy czy subwencji ogólnych i celowych.

Funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczej będzie pełnił radny Jarosław Nowak. Poza nim swój akces do pracy w tej komisji zgłosili radni: Agnieszka Cheda, Lidia Niewczas, Piotr Capała, Tomasz Andrzejewski, Dominik Zuba. Zakres działania komisji obejmuje między innymi: zagadnienia ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminne drogi, ulice, mosty i place, a także wodociągi i zaopatrzenie w wodę, lokalny transport zbiorowy, gminne budownictwo mieszkaniowe.

Radna Ilona Traczyk poprowadzi prace Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu. Skład tej komisji jest 9-osobowy, a poza przewodniczącą radną Traczyk powołani do niej zostali radni: Konrad Rączka, Artur Anduła, Agnieszka Kuś, Dariusz Lipiec, Marcin Nowakowski, Monika Rutkowska, Mariusz Konarski, Mirosław Gęborek. Członkowie komisji zajmować się będą między innymi: realizacją obowiązkowych zadań oświatowych należących do organu gminy, działalnością kulturalną, rozwojem sportu, rekreacji i turystyki, ochroną i promocją zdrowia czy wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Marek Kamiński. Poza nim w składzie komisji znaleźli się radni: Konrad Rączka, Agnieszka Kuś, Marcin Nowakowski, Piotr Capała oraz Dominik Zuba. Przypominamy, iż zakres działania tej komisji obejmuje między innymi: opiniowanie rocznego budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego, występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium prezydentowi, kontrola wykonywania uchwał rady i okresowe sprawozdania z ich realizacji, a także realizacja kontroli zlecanych przez radę.

Ostatnią komisją powołaną podczas sesji była Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Skład tej komisji jest 3-osobowy. Przewodniczącym komisji został wybrany Dominik Zuba. Funkcję członków komisji pełnić będą Marcin Nowakowski oraz Włodzimierz Orkisz.

Źródło: UM Starachowice

Dodane: 13.05.24 | Odsłony: 1109
Tagi:

Komentarze użytkowników

Jest nadzieja... | 2024-05-13 08:55:56 napisał(a):

.. że Komisja Rewizyjna będzie w końcu rzetelnie rozpatrywała powierzone jej sprawy ...

Łukasz | 2024-05-13 12:35:30 napisał(a):

Haha i kolejne pieniążki w kieszeń za komisję a roboty żadnej. Miasto bez kontroli totalnej. Do 30 kwietnia miała nastąpić naprawa gemwarancyjna parkingu na dolnych a dokładnie wjazdu na górny poziom z którego nikt nie korzysta ale to już inny temat. I co? Gdzie ta naprawa? Kto to kontroluje? Na 1go maja nowe chodniki już zapadnięte... Kto to kontroluje? Brać kasę i mieć wy.....

Łukasz | 2024-05-13 12:37:37 napisał(a):

Rondo na którym zawracają tak licznie odjeżdżajace autobusy na dworcu przesiadkowym, krawężniki już zniszczone bo autobusy się tam nie wyrabiają... Czy ktoś to oglądał? Jest jakaś kontrola nad tym co powstało?

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie