Nowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim powołana na 3–letnią kadencję

18251.nsmed

1 lutego br. rozpoczęła swą pracę nowa, powołana na 3 – letnią kadencję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. Zasiadają w niej specjaliści do spraw bezpieczeństwa, radni powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gmin.

Komisja bezpieczeństwa i porządku to instytucja powoływana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Pełni istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w naszym powiecie. To właśnie na jej posiedzeniach wypracowywane są kierunki działań służb oraz podmiotów zaangażowanych w ten proces. Aktualnie w komisji zasiadają: starosta Piotr Ambroszczyk (przewodniczący), radni: Sławomir Rymarczyk i Robert Sowula, Andrzej Kostrzewa, Elżbieta Pryciak, Waldemar Jakubowski, podkom. Konrad Kawalec i kom. Łukasz Choda z KPP Starachowice. W jej pracach uczestniczy także zastępca Prokuratora Rejonowego w Starachowicach-Krzysztof Grudniewski, a głosem doradczym służą: mł. bryg. Sławomir Zięba (komendant KP PSP w Starachowicach), Ewa Dróżdż (dyrektor PSSE w Starachowicach), Michał Stępień (dyrektor PCPR w Starachowicach), Zbigniew Polak (Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach), Elżbieta Szafarczyk (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starachowicach), Sławomir Śliwiński (PZOZ w Starachowicach), ppor.Kamil Nieciecki(10. ŚBOT w Kielcach), Iga Bliska (Gmina Brody), Lidia Łatka (Gmina Pawłów), Andrzej Kutwin (Gmina Mirzec), Ryszard Kępiński (Miasto i Gmina Wąchock) i Andrzej Kiepas (Gmina Starachowice). 

Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji. Zostali nimi: Sławomir Rymarczyk (wiceprzewodniczący) i Andrzej Kostrzewa (sekretarz). Przyjęto także Ramowy Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i wstępne założenia dotyczące planowanych ćwiczeń z możliwością włączenia się w nie pododdziałów wojska polskiego. Komisja wysłuchała też informacji na temat bezpieczeństwa zarówno w obszarze rzek i zbiorników wodnych w naszym powiecie, jak i dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

Informator samorządowy Powiatu Starachowickiego

Dodane: 04.02.24 | Odsłony: 1052
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie