Roboty rehabilitacyjne w starachowickim Szpitalu

18412.nsmed

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej wprowadza innowacyjne rozwiązania w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych. Dzięki półmilionowej dotacji z Ministerstwa Zdrowia zakupiono trzy roboty rehabilitacyjne. Specjalistyczne urządzenia usprawniają pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neurologicznej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej.

Sprzęt medyczny został zakupiony dzięki 100% dofinansowaniu ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego. Było to możliwe dzięki przystąpieniu do konkursu Ministerstwa Zdrowia na wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. 

W ramach dotacji celowej pozyskano 489 000,01 zł., z których zakupiono:

- robot rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wyposażeniem,

- robot rehabilitacyjny do terapii kończyny górnej i ręki,

- mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych.

Pierwsze z urządzeń tj. robot rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych Luna – EMG jest robotem rehabilitacyjno-diagnostycznym, wspomagającym kinezyterapię ukierunkowaną na pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Robot wykorzystuje sygnały elektryczne pochodzące z mięśni, wykrywając te najsłabsze i najlżejsze z nich i wspomaga rehabilitację pacjenta. Robot stanowi odpowiedź na potrzeby osób, które nie mogą się poruszać.  Daje szansę na poprawę ich komfortu życia poprzez zwiększenie siły mięśniowej, zakresu ruchomości stawów i usprawnienie koordynacji ruchowej.

Z kolei robot do terapii kończyny górnej i ręki Meissa OT umożliwia trening funkcjonalny z wykorzystaniem elektromiografii i elektrostymulacji. Dokonuje pomiaru siły ścisku, chwytui ruchu, wspomaga ruch kończyny górnej wyzwalany przez elektromiografię (skurcz mięśnia po elektrycznej stymulacji nerwu. Robot posiada zmienną, konfigurowalną płaszczyznę ruchu i jest wyposażony w pięć wymiennych końcówek do terapii zajęciowej (kula, klucz, śrubokręt, pokrętło, klamka).  Umożliwia on rehabilitację poprzez trening różnych rodzajów chwytów (cylindrycznego, szczypcowego, hakowego, dłoniowego, pęsetowego, sferycznego i lateralnego), ćwiczenia funkcjonalne - życia codziennego ze zmienną siłą oraz ćwiczenia czynne – wspomagane tj. ruch kończyny górnej wyzwalany elektromiografią, ćwiczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, przywodzenia nadgarstka oraz pronacji/supinacji przedramienia. Każdy z ruchów umożliwia zsynchronizowane wyzwalanie elektrostymulacji, wspomagające skurcz mięśniowy w fazach ruchu.Trzecie zakupione urządzenie to mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych Sidra LEG. Jest to 2-napędowa szyna rehabilitacyjna z synchronizowaną elektrostymulacją i ruchem wyzwalanym elektromiografią (skurcz mięśnia po elektrycznej stymulacji nerwu). Umożliwia rehabilitację poprzez: ćwiczenia: czynne-oporowe, czynne-wspomagane, wspomagane-elektromiogaficznie oraz bierne. Każdy z ruchów umożliwia zsynchronizowane wyzwalanie elektrostymulacji wspomagające skurcz mięśniowy w fazach ruchu, czynną pracę z pacjentami zarówno z niedowładem, jak i spastycznością. Dzięki mobilności robot może pracować zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i w łóżku pacjenta.

Aktywna rehabilitacja z wykorzystaniem EMG i biofeedbacku stanowi duży krok w rozwoju Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Potęguje skuteczność prowadzonej terapii, podnosi jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i przyczynia się do zwiększenia komfortu i efektywności leczenia. Prace urządzeń dostosowuje się zarówno do możliwości pacjenta, jak i etapu procesu jego usprawniania. Wykorzystanie robotów umożliwia zwiększenie liczby powtórzeń ruchów oraz intensywności rehabilitacji. Zastosowanie robotów przynosi pożytek nie tylko dla pacjentów, ale także personelu medycznego. Roboty wspomagając fizjoterapeutów w pracy są w stanie wykonywać ją bardziej efektywnie. 

Komunikat prasowy: PZOZ 

Dodane: 30.03.24 | Odsłony: 484

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie