13-piętrowiec będzie mógł powstać nad Skałkami

14822.nsmed

Rada Miejska zaakceptowała pod koniec maja plan zagospodarowania przestrzennego dla CENTRUM. Obszar objętym opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej części Starachowic i ograniczony ulicami: od północy ul. S. Staszica, od wschodu - ul. Kopalnianą, natomiast południową i zachodnią granicę wyznacza aleja Armii Krajowej. 

Na potrzeby projektu planu została przygotowana prognoza oddziaływania planu na środowiska, w której dokonano oceny wpływu planu na środowisko, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w obowiązujących przepisach prawa. Jej zakres został uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, a przygotowana ostatecznie prognoza zaopiniowana oraz poddana publicznej weryfikacji w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.

W latach 2019-2021 plan był kilkukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Organizowane były spotkania. 

 „Na obszarze planu uzupełnia się istniejące rozwiązania, wprowadza się niewielkie zmiany komunikacyjne oraz zmienia się parametry zabudowy. Wpłynie to na poprawę dostępności przedmiotowego terenu i pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych oraz udostępni tereny. Ustalenia planu spowodują uregulowanie rozwoju zabudowy, w tym m.in. jej struktury funkcjonalnej, wyglądu, estetyki, a także pozwolą wykreować przestrzeń nie oddziaływającą negatywnie na stan środowiska dzięki określeniu standardów architektonicznych i spójnej kompozycji przestrzeni. Określone w projekcie planu przeznaczenia terenów są zgodne z ustaleniami Studium.” - Czytamy w uchwale Rady Miejskiej.

Komentarze internautów wzbudza fakt, że na terenie nad Skałkami, pomiędzy budynkiem sądu a ośrodkiem przy ulicy Staszica, właściciel nieruchomości będzie mógł wznieść budynek, który będzie miał 13 kondygnacji. Czytaj więcej [kliknij].

- Plan miejscowy pomiędzy ul. Staszica a al. Armii Krajowej obowiązuje od wielu lat. W tym okresie był kilkakrotnie zmieniany. W każdym z tych planów była możliwa zabudowa mieszkaniowa na południe od ulicy Staszica w kierunku skałek. I tak w dotychczasowym planie (obowiązujacym od 2006 roku ze zmianą w 2012) przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa od parkingu przy Sądzie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o wysokości jak istniejąca zabudowa wielorodzinna z obowiązkiem sytuowania na przedłużeniu elewacji budynku sądu. Przy obecnej zmianie planu miejscowego, na wniosek właściciela wysokość zabudowy została zmieniona, ale z możliwością wycofania zabudowy. Ponadto współczynniki intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej powodują, że przy wyższej zabudowie musi być więcej wolnego terenu na poziomie terenu. Poza tym na przedłużeniu ulicy Lipowej obecnie uchwalony plan przewiduje większy teren bez prawa zabudowy, tworząc plac miejski szerokości ok 50 m (uprzednio ok. 20 m - jak obecny parking). Obecny plan miejscowy oprócz standardowej procedury planistycznej, był poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi wśród młodzieży szkolnej, seniorów, mieszkańców miasta (na miejscu, w terenie oraz w Urzędzie Miasta) a także poprzez ankiety internetowe - wyjaśnia architekt miejski Marcin Bednarczyk.

Natomiast na jednej z działek przy Armii Krajowej będzie mógł powstać budynek mający 5 kondygnacji.

- Dotychczas obowiązujący plan przewidywał powstanie zabudowy na znacznym terenie tarasu dolnego pod skałkami. Praktycznie można byłoby w całości pokryć zabudową usługową teren od placu na wprost ul. Wojska Polskiego do parkingów przy Galerii Skałka. Obecny plan przewiduje zabudowę tylko w rejonie parkingu Galerii Skałka - za szpalerem drzew, zwiększając wysokość zabudowy z dwóch kondygnacji usługowych o spadzistym dachu do 12m wysokości, na cztery z możliwością funkcji mieszkalnej z płaskim dachem do 15 m - dodaje miejski architekt. 

Na załączonej mapie zastosowano określenia:

1) MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej;

2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;

3) U – teren zabudowy usługowej;

4) Up – teren zabudowy usług publicznych;

5) Uk – teren zabudowy usług kultu religijnego;

6) ZP/U – teren zieleni urządzonej, zabudowy usługowej;

7) KS/U – teren parkingu, zabudowy usługowej;

8) PP/KS – teren placu publicznego, parkingu podziemnego;

9) ZP/KS – teren zieleni urządzonej, parkingu podziemnego;

10) ZP – teren zieleni urządzonej;

11) PP – teren placu publicznego;

12) KP – teren ciągu pieszego;

13) KD-G – teren drogi publicznej klasy głównej;

14) KD-L – teren drogi publicznej klasy lokalnej;

15) KD-W – teren drogi wewnętrznej.

Mapa w powiększeniu i szczegółowe informacje dostępne są tutaj [kliknij].

RemondisReklama

Radni Rady Miejskiej w trakcie majowych obrad przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego. W trakcie głosowania 15 osób było ZA, 4 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ od głosu. 

Kliknij w obrazek, żeby powiększyć. 

Dodane: 09.06.21 | Odsłony: 3957 | komentarze (36)

Komentarze użytkowników

mieszkaniec tst | 2021-06-09 08:22:53 napisał(a):

Wszystko rozsprzeda ten prezydent. Nad Skałkami absolutnie nie powinno się budowac niczego wysokiego, bo zepsuje to cały krajobraz. Uważam, że popełniono błąd akceptując taki plan. Nie rozumiem co się dzieje w tym mieście.

Mieszkanka tst | 2021-06-09 08:32:37 napisał(a):

Mnie tam się podoba pomysł z wyższymi budynkami zamiast takich jak przy Staszica i majowce które przewidywał obowiązujący teraz plan dla tego terenu.

do mieszkanka tst | 2021-06-09 08:41:36 napisał(a):

Tylko proszę zauważyć, że wyższe budynki nijak mają się do tych które tam się znajdują. Wszystko powinno do siebie pasować aby nie było chaosu. Drugi aspekt to zniszczenie krajobrazu.

Mieszkaniec Majówki | 2021-06-09 08:53:01 napisał(a):

Najgorzej jak głos zabierają osoby które nie interesują się tematem i nie były na spotkaniech. Mieszkam na Majówce byłem zainteresowany tematem. Po pierwsze działka jest prywatna dewloper kupił od prywatnych właścicieli. Po drugie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego kilkdziesiąt lat temu na tym terenie mógł postawić blok równolegle do bloków na Staszica bliźniaczy do tych co stoją. To by dopiero postawił mur. Dlatego zaproponował postawienie wieżowców z parkingami podziemnymi aby była przestrzeń widokowa. Ul Staszica pasaż ma być przebudowany celem poprawy komunikacji miejsc postojowych. Wokół bloków ma być przestrzeń spacerowa. To co lepsze wieżowce czy mur ściana. Ja uważam że dobrze zmieniono uwarunkowania. Tak.sie mówi o braku mieszkań ale jak widać dewloperzy je sprzedają. A miejsc do spacerowania jest na Majówce dużo.

do majówki | 2021-06-09 08:58:19 napisał(a):

Taki z ciebie mieszkaniec majówki że hoho. Mieszkańcy Majówki są przeciwni tej inwestycji bo zabierze widok, światło, przestrzeń i zieleń. Zabierze cały charakter tego miejsca.

xyx | 2021-06-09 09:02:00 napisał(a):

moim zdaniem pomysł jest super. Budynki w żaden sposób nie zasłaniają skałek. Takie połączenie nowoczesności i bliskiej natury, będzie interesujące. W krajach śródziemnomorskich buduje się hotele i inne budynki blisko klifów nad morzem i wszystko funkcjonuje jak potrzeba.
Cały czas dziwią mnie komentarze tych pseudo "forumowiczów" na temat inwestycji w Starachowicach. Miasto jak najbardziej ma "parcie" na rozwój i poprawę tej starej komunistycznej, byle jakiej infrastruktury. Czas wreszcie zmienić "zaściankowe" myślenie. Uważam że miasto zmierza z wszystkimi inwestycjami w dobrym kierunku.

do xyx | 2021-06-09 09:09:54 napisał(a):

Dlaczego osoby o innym zdaniu, są odrazu nazywane pseudo-forumowiczami? Dlaczego następuje taka dewaluacja? Każdy ma prawo mieć swoje zdanie na dany temat. Aby poznać prawdziwe zdanie mieszkańców należałoby przeprowadzić anonimową ankietę, czy są za czy są przeciwni i dlaczego tak jest. A władza powinna słuchać mieszkańców bo to nie ustrój komunistyczny, ale demokracja.

Pomysł | 2021-06-09 09:17:14 napisał(a):

Są różne pomysły magistratu mniej i bardziej głupie ale ten przebija wszystko. Szczyt głupoty !!!

Mieszkaniec Majówki | 2021-06-09 09:31:07 napisał(a):

Tak jestem z Majówki dlatego mnie ten temat interesował byłem na burzliwych spotkaniach w UM gdzie była duża grupa mieszkańców ze Staszica. Już wtedy omawiano plan zagospodarowania tego terenu ora terenu, gdzie sklep ogrodniczy ma plac i po starym sadzie po Langerze. Tam też teten prywatny z możliwością budowy budynków .I ta zabudowa wzburzył mieszkańców. Ale to sprzedali poprzedni prezydenci bo to było gminy. A ten teren koło sądu to prywatny tylko parking, który jest na państwowym. Tak jak pisałem albo blok typu ściana albo dwa wieżowce. Ludzie z niechęcią zaakceptowali wieżowce. A kiedy powstaną i czy powstaną zobaczymy

VW | 2021-06-09 09:31:47 napisał(a):

Miasto zepsute

VW | 2021-06-09 09:32:29 napisał(a):

Przepraszam misteczko zepsute

Do xyx | 2021-06-09 09:34:52 napisał(a):

Grunt to anonimowe bohaterstwo. A w rzeczywistosci zupełnie co innego.

tak jest | 2021-06-09 10:07:40 napisał(a):

Jeśli mieszkańcy wyrażą swój sprzeciw dosadnie poprzez komentarze na fb, to posłucha. Wystarczy przypomnieć pomysł ze sprzedażą stadionu. Duża odpowiedzialność za decyzje władz spoczywa na mieszkańcach, którzy akceptują coś lub nie.

Melodyna | 2021-06-09 10:17:05 napisał(a):

Te dzialki byly z 2 lata temu sprzedane przez Materka i jego rade! W czasie sprzedazy dzialki miale przeznaczenie na cele zielone a po sprzedazy nagle zmienily sie na budownictwo. czy to nie jest walek? czemu gmina nie zmienila najpierw planu zagospodarowania a dopiero potem sprzedala dzialki? czy to nie jest dzialanie na szkode podatnika? Juz nic mnie chyba nie zdziwi w tym miescie.

Er32 do Melodyna ko | 2021-06-09 11:08:46 napisał(a):

Masz całkowitą Rację. Mają przyzwolenie na takie jak piszesz wałki. Im pis będzie słabszy ( a będzie), tym więcej lodów wspólnie będą kręcić. To ich czas, jak wiele razy od nich słyszałem......... Społeczność Nasza ma syndrom wycofania, szkoda, tu trzeba wręcz demonstracji sprzeciwu wobec tego lokalnego, feudalnego układu.........

Wkurzona | 2021-06-09 11:28:06 napisał(a):

Zniszczyć i sprzedać , taka metoda tylko pasuje. A gdzie mieszkańcy bloków przy Staszica. Wyprzedać wszystkie tereny zielone i zniszczyć widoki tylko tyle pan prezydent potrafi. Starzy mieszkańcy są nieważni.

Ul. Staszica | 2021-06-09 11:29:31 napisał(a):

To przed moimi oknami mają stanąć te wieże. To ja stracę cały widok z okna dla którego wprowadziłem się 20 lat temu na to osiedle. Nie wspominając już o miejscach parkingowych których na Staszica jest jak na lekarstwo. I nie zapominajmy o tym że to osiedle miało swój urok i wybudowanie tu takich nowoczesnych w formie budynków zaburzy pewna harmonię tego miejsca. Stracimy również obszar zieleni tak potrzebny w mieście. Do tego dochodzi fakt że mieszkańcy tego 13 piętrowego budynku będą nam w okna zaglądać.

do ul staszica | 2021-06-09 11:33:46 napisał(a):

Przedewszystkim mieszkańcy Majówki będą mieszkać w cieniu tych wieżowców. One zabiorą światło słoneczne i zniszczą to osiedle na zawsze. Jest tyle odpowiednich terenów w mieście na powstanie takich budynków - chociażby przy nowej Moniuszki. Budowanie takich wież na Skałce w centrum miasta to nieporozumienie.

gość do mieszkaniec Majówki | 2021-06-09 11:35:39 napisał(a):

Tu na kilometr widać co zrobiono, żeby mógł budować 12 piętrowy blok, a radni klepią wszystko jak leci. Zniszczą cały teren wokół odkrycia geologicznego ,pomnika przyrody i powstanie prawdziwy starachowicki mini Manhattan nad skałkami. Tylko patrzeć jak dadzą placet na budowy na dole, pierwszy krok wykonano...

Geolog | 2021-06-09 11:55:53 napisał(a):

Przecież tu powinna wjechać ekipa i protestować przeciwko niszczniu odkrywki geologicznej.

gość | 2021-06-09 11:58:44 napisał(a):

Ciekawe czy nie wykopią czegoś na terenie dawnego obozu na skałce bo to też możliwe.

Reno | 2021-06-09 12:36:08 napisał(a):

Czy wiadomo już co dostał miękki gruny z majówki za uległość,

mis | 2021-06-09 13:00:27 napisał(a):

cyt" Natomiast na jednej z działek przy Armii Krajowej będzie mógł powstać budynek mający 5 kondygnacji."
Czy to oznacza,że na środku placu pod skałkami powstanie blok?

mis | 2021-06-09 14:04:53 napisał(a):

@xyx | 2021-06-09 09:02:00

chyba pomyliłeś Hiszpanię w Meksykiem,gdzie nie ma prawa budowlanego,które reguluję odstęp wielokondygnacyjnych budynków od morza. Ale z tego co wszyscy wiedzą w Starachowicach nie ma morza. Nie licząc Lubianki oczywiście.

tomasz | 2021-06-09 14:16:51 napisał(a):

Sprawa jest prosta trzeba zebrać podpisy 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Zrobić referendum i być może będziemy mieli pana Materka z głowy.
Gdyby przeszkadzał w zwołaniu referendum to tak jak w PRL-u są jeszcze taczki w Mrówce i Brico.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/referendum-lokalne-16885627

Er32 do tomasz | 2021-06-09 14:28:16 napisał(a):

Popieram ........

Do XYX | 2021-06-09 15:05:54 napisał(a):

To porownanie do krajow śródziemnomorskich ma cos wspolnego z wypadem do Hiszpani, ktory obecnie trwa w ramach eko szkoły? Hahaha prawda to, ze nawet kolega dronowy pojechał?

Mieszkanka do tomasz | 2021-06-09 15:15:44 napisał(a):

Mogę zbierać, to jedyne wyjście na pozbycie się szkodnika.

:-) | 2021-06-09 15:26:47 napisał(a):

chętnie złożę podPIS

Pablo | 2021-06-09 15:28:24 napisał(a):

Czujecie jaki bedzie widok z gornych pieter tego bloku? Wow, jestem gotow zaplacic nawet 3 tys.zl na metr byle tam zamieszkac.. Dam nawet 3200,a co tam

Wezyr | 2021-06-09 15:53:42 napisał(a):

Czy górna działka należy do kieleckiego hotelarza a dolna do starachowickiego badylarza.
Jak myślicie, czy taka zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego centrum wpływa na wartość działek czy nie?

Er3 do Wezyr | 2021-06-09 18:29:30 napisał(a):

Zmiana planu zagospodarowania przed przetargiem, znacznie podwyższyła by wartość działki. Ot takie myśli.......

Kpn | 2021-06-10 22:38:02 napisał(a):

A ja mam pytanie . Kto jest wybranym radnym z tego okręgu ? i milczy. Proszè tego radnego aby sam się wpisał w ten temat.

? | 2021-06-12 15:59:27 napisał(a):

Czy ktoś pomyślał o wpływie bloku na podłoże (fundamenty, instalacje) ? Bardzo duże obciążenie dla gruntu, czy nie będzie zagrożenia odkrywki geologicznej. Piękny widok dla paru osób (wiatr będzie hulał), a reszta niech odkłada kasę na prąd (światło).

Kornel | 2021-06-15 14:17:22 napisał(a):

Jak to mówią mądry Polak po szkodzie. Mieszkańcy osiedla czy bloku powinni pomyśleć o tym wcześniej jak teren był zaśmiecany w większości przez nich samych i obsrywany przez ich psy co zrobić z tym terenem zanim ktoś wpadnie na inny pomysł.

Polecam innym wspólnotom, spółdzielcom, właścicielom prywatnych posesji aby pomyśleli czy jest coś w okolicy co mogą zrobić zanim ktoś inny zrobi za nich, a nie zwalać swoje żale na Materka czy kogoś innego.

do Kornel | 2021-06-15 22:09:39 napisał(a):

Trudno się nie zgodzić. Podobnie było z terenem koło jednej z firm koło szpitala. Jak był gminny to firma korzystała i nie chciała kupić. A jak kupił ktoś inny, to się wielki raban podniósł że zablokowano im wjazd na firmę i musza za niego płacić :)

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie