Internetowe konsultacje do budżetu gminy. Wpłynęło 39 ankiet [LISTA]

9282.nsmed

W październiku gmina Starachowice przeprowadziła wśród mieszkańców konsultacje społeczne w sprawie budżetu na 2018 rok. Stworzony został specjalny formularz na stronie internetowej magistratu i chętni mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do budżetu. 

W ankietach mieszkańcy zgłosili następujące propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu na 2018r.

1. Remont ulicy Polnej – 26 ankiet (propozycja zasadna po zakończeniu regulacji spraw                                                                                                         własnościowych)

2. Remont chodnika przy ul. Bocznej w Starachowicach – 1 ankieta (propozycja zasadna, konieczne jest wykonanie kanalizacji sanitarnej na wskazanym terenie)

3. Remont nawierzchni ul. Bocznej w Starachowicach – 1 ankieta (propozycja zasadna, konieczne jest wykonanie kanalizacji sanitarnej na wskazanym terenie)

4. Wykonanie projektu wykonania z kostki brukowej drogi oznaczonej na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nowowiejska 2 jako 2 KDD (droga gminna klasy D) oraz 6 KPD (ciąg pieszo – jezdny) – 1 ankieta (propozycja zasadna)

5. Budowa drogi pożarowej (od ul. Św. Barbary) dla budynków Radomska 58-64 i Zachodnia 1 oraz zagospodarowanie terenów zieleni i remont ciągów pieszych pomiędzy budynkami – 1 ankieta (propozycja zasadna wymagająca konsultacji społecznych co do oczekiwań mieszkańców poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z możliwościami narzuconymi przepisami przeciwpożarowymi)

6. "Remont nawierzchni ul. Kochanowskiego wzdłuż budynków Kochanowskiego 1,2,3,4,5, Reymonta 5 wraz z nawierzchnią ciągów pieszych oraz budową miejsc postojowych – 1 ankieta (propozycja zasadna w zakresie remontu istniejącego pasa drogowego nie ma możliwości technicznych budowy miejsc postojowych)

7. Remont nawierzchni ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mickiewicza – 1 ankieta (propozycja zasadna, celowe byłoby powiązanie go z remontem nawierzchni jezdni, czyli modernizacja całego pasa drogowego)

8. Zagospodarowanie zieleni pomiędzy budynkami Majówka 14, 14a, 16, 16a, 18, 20b remont ciągów pieszych, zainstalowanie ławek, koszy parkowych i oświetlenia terenu. Wycinka starych krzewów oraz wykonanie niskopiennych nasadzeń ozdobnych – 1 ankieta (propozycja zasadna)

9. Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu z trzech stron, ogrodzeniem panelowym punktów zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych na trenie miasta – 1 ankieta (propozycja zasadna)

10. Remont ulicy Fabrycznej na odcinku od ul Radomskiej do Zakładowej – 1 ankieta (propozycja zasadna)

11. Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu Żeromskiego, przy ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego) – 1 ankieta (wskazana lokalizacja nie spełnia wymogów technicznych obowiązujących przy budowie miejsc postojowych)

12. Wykonanie trzech słupów oświetleniowych na ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego na działkach gminnych przy blokach numer 1,3,5 – 1 ankieta (propozycja zasadna)

13. Przebudowa drogi na ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach – 1 ankieta (propozycja zasadna, droga zgłoszona do remontu)

14. Wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Na Szlakowisku – 1 ankieta (propozycja zasadna).

Jak informuje sekretarz miasta Beata Duda, raport został zatwierdzony przez prezydenta Marka Materka i przekazany przewodniczącemu Rady Miejskiej Michałowi Walendzikowi. 

- Po tym jak wpłynęły zgłoszenia od mieszkańców, zajęli się nimi pracownicy merytoryczni urzędu i ocenili możliwości realizacji zadań. Z raportem oraz potrzebami mieszkańców zapoznał się prezydent Materek. Konsultacje, to jedna z form komunikacji z mieszkańcami. Forma bardzo wygodna. Ankietę elektroniczną można wypełnić z domu. Nie ma konieczności wykonywania telefonów, umawiania spotkań. Warto mieć wiedzę, czego mieszkańcy oczekują, a każdy sposób jej pozyskania jest dobry powiedziała Beata Duda.

Koniec końców, to i tak radni Rady Miejskiej decydują na jakie inwestycje wydawane są pieniądze z miejskiego budżetu.

Zabrania się kopiowania i udostępniania treści pochodzących z archiwum serwisu www.starachowice-net.pl bez podawania źródła


 Reklama

Dodane: 05.12.17

Komentarze użytkowników

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie