Kto powinien sprzątać i odśnieżać chodniki przy powiatowych ulicach w mieście?

9087.nsmed

Gmina będzie odśnieżała w zimę chodniki znajdujące się przy drogach powiatowych na terenie miasta. W związku z tym, że powiat starachowicki nie zamierza się tym zająć, radni zgodzili się przeznaczyć 20 000 zł na sprzątanie tych chodników. Nie pierwszy raz taka sytuacja ma miejsce i podczas sesji radni Rady Miejskiej mocno skrytykowali takie zachowanie powiatu, jednak uznali, że bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze i zgodzili się, aby z gminnego budżetu 20000 zł poszło na odśnieżanie tych chodników.

W projekcie uchwały wymienione zostały nazwy ulic, gdzie za powiat koszty ponosiło będzie miasto odśnieżając chodniki:

Ks. Kardynała Wyszyńskiego - od ul. Iłżeckiej do skrzyżowania – obie strony

Benedyktyńska – od ostrowieckiej do mostu – lewa strona

Benedyktyńska – od ostrowieckiej do mostu – lewa strona

Hutnicza – od biedronki do ronda – strona prawa

Radomska – od przejazdu PKP do krajówki – strona lewa

Iłżecka – od Długiej do Krańcowej – strona prawa

Szkolna –  od działki 172/2 do Harcerskiej strona lewa 0,170 km; od Partyzantów do Iglastej strona prawa 0,250 km

Oświatowa – od Armii Krajowej do Majówki strona lewa i prawa

Majówka –  od Oświatowa do Granicznej strona lewa i prawa

Kolejowa – od Piłsudskiego do dworca PKP strona prawa

Dworcowa - od Kolejowej strona lewa

Piłsudskiego - od Wojska Polskiego i Kolejowej do Radomskiej

- Wydaje mi się zaskakujące podejście pana prezydenta. Tak łatwą ręką wydawać nasze miejskie pieniądze, w dodatku pożyczone, na zadania, które powinny być realizowane przez Starostwo Powiatowe. Ja wiem, że tam w starostwie najważniejszy jest dyrektor Śmigas i on ma swoją filozofię „nie robić nic” w sensie sprzątania, odśnieżania… Niech to wszyscy mieszkańcy, zarządcy robią, tylko nie powiat. Dołożyliśmy milion do dróg powiatowych, teraz będziemy sprzątać przy tych drogach. Dajemy pieniądze na kwiatki w rondach…  Dajemy pieniądze powiatowi na koszenie, to niedługo przejmiemy w ogóle wszystkie obowiązki. Przed wejściem do starosty też będziemy odśnieżać? Nie idźmy tą drogą, starajmy się napiętnować działania pani starosty, żeby wywiązywała się ze swoich obowiązków - powiedział radny Zuba.

- Mieszkańców, to nie interesuje czyja jest ulica, czyj jest chodnik. A może wejdźmy  jeszcze na prywatne posesje i tam posprzątajmy? Tak nie może być. A kto zapłaci odszkodowanie, jeśli ktoś złamie nogę na powiatowym chodniku, odśnieżanym przez gminę? - Dopytywała radna Jadwiga Piątek.

- Jak chce się mieć ładnie, to trzeba posprzątać nawet za kogoś - powiedział radny Zygmunt Andrejas.

Joanna Główka przypominała, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Śmigas powołuje się na przepisy, według których chodniki powinien sprzątać właściciel posesji, do której chodnik przylega.

- Sięgamy po kredyt po 20 milionów złotych, a wydajemy 20 000 zł na nie swoje zadanie. Zarząd Powiatu podpisał z ościennymi gminami umowy i przekazał im pieniądze na koszenie poboczy. Dlaczego Starachowice traktowane są inaczej? Dzisiaj przejmujemy jedno zadanie, za chwilę kolejne. To jest zły kierunek - mówił radny Sylwester Kwiecień. 

- Zgadzam się, że nie powinniśmy robić za innych i starostwo powinno sprzątać oraz odśnieżać swoje chodniki w mieście, ale póki co od kilkunastu lat starostwo nie poczuwa się  do tego. Możemy na tabliczkach z nazwami ulic pisać, że ta ulica jest gminna, ta powiatowa, a ta wojewódzka. Możemy odsyłać mieszkańców z pretensjami do starostwa. Czy mamy tracić czas na pisma i przepychanki? Może starostwo jest w ogóle nie potrzebne jako instytucja? Wszystko byłoby w rękach gmin, a szpital czy urząd pracy w rękach marszałka. Tylko to nie zależy od nas, a mieszkańcy nie mogą brnąć w błocie i dzwonić do jednego zarządcy, czy drugiego - odpowiedział radny prezydent Materek.

Ostatecznie radni zgodzili się na zabezpieczenie w miejskim budżecie 20 000 zł na zimowe utrzymanie chodników przy powiatowych ulicach w mieście. 9 radnych było za, 7 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

W związku z tym, że chodniki znajdują się przy powiatowych ulicach w Starachowicach, zapytaliśmy w Starostwie Powiatowym, jak to jest ze sprzątaniem i odśnieżaniem tych chodników. Czekamy na odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych. 

Reklama

Dodane: 09.10.17 | komentarze (6)

Komentarze użytkowników

Mieszkaniec | 2017-10-09 09:27:50 napisał(a):

To kolejny przykład nieudolności Materka. Niestety. Stracone lata.

Ot rządy | 2017-10-09 11:45:48 napisał(a):

Tracić czas na pisma? Po co jak fejs stygnie.

a | 2017-10-09 12:23:41 napisał(a):

starachowiczanka i jej moce przerobowe nie chce już zarabiać kasy,

Samorządowiec | 2017-10-09 16:59:06 napisał(a):

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu
drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości
przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do
obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli
gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie
się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.5)
).
Pane Prezydencie ma pan narzędzie do wyegzekwowania przepisów o utrzymaniu czystości, wystarczy z niego skorzystać, dodam, że jest to pana obowiązek !!! Ma pan jakiegoś radcę prawnego, skarbnika??? Pozwalają panu na taką partyzantkę???

Marek | 2017-10-10 11:25:11 napisał(a):

Chciałem WAM tfu markować i matkować, temu miastu. Nie kase marnować. Jednak rączek nie mam jedenastu. Wszystkiego sam nie zrobię, a przecie tak robie!!! CO? NIE???!!! Ulice porządkować, kosze stawiać, z ludźmi przyjaznym MI rozmawiać. Wielbicielem się otaczać, bohatera grać na gaciach. Bezradnych

Marek | 2017-10-10 11:29:25 napisał(a):

...trzymać za pan brat. Stanowiska rozdać!!! Mam układ mam pakt. Z biznesem dobrze żyć wszyscy zazdroszczo Mi. Bo bosko żyje się Mi Mi Mi tylko Mi. Czy to wszystko mi się śni, czy WAM też się to śni?

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie