Kto powinien sprzątać i odśnieżać chodniki przy powiatowych ulicach w mieście?

9087.nsmed

Gmina będzie odśnieżała w zimę chodniki znajdujące się przy drogach powiatowych na terenie miasta. W związku z tym, że powiat starachowicki nie zamierza się tym zająć, radni zgodzili się przeznaczyć 20 000 zł na sprzątanie tych chodników. Nie pierwszy raz taka sytuacja ma miejsce i podczas sesji radni Rady Miejskiej mocno skrytykowali takie zachowanie powiatu, jednak uznali, że bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze i zgodzili się, aby z gminnego budżetu 20000 zł poszło na odśnieżanie tych chodników.

W projekcie uchwały wymienione zostały nazwy ulic, gdzie za powiat koszty ponosiło będzie miasto odśnieżając chodniki:

Ks. Kardynała Wyszyńskiego - od ul. Iłżeckiej do skrzyżowania – obie strony

Benedyktyńska – od ostrowieckiej do mostu – lewa strona

Benedyktyńska – od ostrowieckiej do mostu – lewa strona

Hutnicza – od biedronki do ronda – strona prawa

Radomska – od przejazdu PKP do krajówki – strona lewa

Iłżecka – od Długiej do Krańcowej – strona prawa

Szkolna –  od działki 172/2 do Harcerskiej strona lewa 0,170 km; od Partyzantów do Iglastej strona prawa 0,250 km

Oświatowa – od Armii Krajowej do Majówki strona lewa i prawa

Majówka –  od Oświatowa do Granicznej strona lewa i prawa

Kolejowa – od Piłsudskiego do dworca PKP strona prawa

Dworcowa - od Kolejowej strona lewa

Piłsudskiego - od Wojska Polskiego i Kolejowej do Radomskiej

- Wydaje mi się zaskakujące podejście pana prezydenta. Tak łatwą ręką wydawać nasze miejskie pieniądze, w dodatku pożyczone, na zadania, które powinny być realizowane przez Starostwo Powiatowe. Ja wiem, że tam w starostwie najważniejszy jest dyrektor Śmigas i on ma swoją filozofię „nie robić nic” w sensie sprzątania, odśnieżania… Niech to wszyscy mieszkańcy, zarządcy robią, tylko nie powiat. Dołożyliśmy milion do dróg powiatowych, teraz będziemy sprzątać przy tych drogach. Dajemy pieniądze na kwiatki w rondach…  Dajemy pieniądze powiatowi na koszenie, to niedługo przejmiemy w ogóle wszystkie obowiązki. Przed wejściem do starosty też będziemy odśnieżać? Nie idźmy tą drogą, starajmy się napiętnować działania pani starosty, żeby wywiązywała się ze swoich obowiązków - powiedział radny Zuba.

- Mieszkańców, to nie interesuje czyja jest ulica, czyj jest chodnik. A może wejdźmy  jeszcze na prywatne posesje i tam posprzątajmy? Tak nie może być. A kto zapłaci odszkodowanie, jeśli ktoś złamie nogę na powiatowym chodniku, odśnieżanym przez gminę? - Dopytywała radna Jadwiga Piątek.

- Jak chce się mieć ładnie, to trzeba posprzątać nawet za kogoś - powiedział radny Zygmunt Andrejas.

Joanna Główka przypominała, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Śmigas powołuje się na przepisy, według których chodniki powinien sprzątać właściciel posesji, do której chodnik przylega.

- Sięgamy po kredyt po 20 milionów złotych, a wydajemy 20 000 zł na nie swoje zadanie. Zarząd Powiatu podpisał z ościennymi gminami umowy i przekazał im pieniądze na koszenie poboczy. Dlaczego Starachowice traktowane są inaczej? Dzisiaj przejmujemy jedno zadanie, za chwilę kolejne. To jest zły kierunek - mówił radny Sylwester Kwiecień. 

- Zgadzam się, że nie powinniśmy robić za innych i starostwo powinno sprzątać oraz odśnieżać swoje chodniki w mieście, ale póki co od kilkunastu lat starostwo nie poczuwa się  do tego. Możemy na tabliczkach z nazwami ulic pisać, że ta ulica jest gminna, ta powiatowa, a ta wojewódzka. Możemy odsyłać mieszkańców z pretensjami do starostwa. Czy mamy tracić czas na pisma i przepychanki? Może starostwo jest w ogóle nie potrzebne jako instytucja? Wszystko byłoby w rękach gmin, a szpital czy urząd pracy w rękach marszałka. Tylko to nie zależy od nas, a mieszkańcy nie mogą brnąć w błocie i dzwonić do jednego zarządcy, czy drugiego - odpowiedział radny prezydent Materek.

Ostatecznie radni zgodzili się na zabezpieczenie w miejskim budżecie 20 000 zł na zimowe utrzymanie chodników przy powiatowych ulicach w mieście. 9 radnych było za, 7 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

W związku z tym, że chodniki znajdują się przy powiatowych ulicach w Starachowicach, zapytaliśmy w Starostwie Powiatowym, jak to jest ze sprzątaniem i odśnieżaniem tych chodników. Czekamy na odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych. 

Reklama

Dodane: 09.10.17

Komentarze użytkowników

Mieszkaniec | 2017-10-09 09:27:50 napisał(a):

To kolejny przykład nieudolności Materka. Niestety. Stracone lata.

Ot rządy | 2017-10-09 11:45:48 napisał(a):

Tracić czas na pisma? Po co jak fejs stygnie.

a | 2017-10-09 12:23:41 napisał(a):

starachowiczanka i jej moce przerobowe nie chce już zarabiać kasy,

Samorządowiec | 2017-10-09 16:59:06 napisał(a):

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu
drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości
przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do
obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli
gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie
się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.5)
).
Pane Prezydencie ma pan narzędzie do wyegzekwowania przepisów o utrzymaniu czystości, wystarczy z niego skorzystać, dodam, że jest to pana obowiązek !!! Ma pan jakiegoś radcę prawnego, skarbnika??? Pozwalają panu na taką partyzantkę???

Marek | 2017-10-10 11:25:11 napisał(a):

Chciałem WAM tfu markować i matkować, temu miastu. Nie kase marnować. Jednak rączek nie mam jedenastu. Wszystkiego sam nie zrobię, a przecie tak robie!!! CO? NIE???!!! Ulice porządkować, kosze stawiać, z ludźmi przyjaznym MI rozmawiać. Wielbicielem się otaczać, bohatera grać na gaciach. Bezradnych

Marek | 2017-10-10 11:29:25 napisał(a):

...trzymać za pan brat. Stanowiska rozdać!!! Mam układ mam pakt. Z biznesem dobrze żyć wszyscy zazdroszczo Mi. Bo bosko żyje się Mi Mi Mi tylko Mi. Czy to wszystko mi się śni, czy WAM też się to śni?

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie