Nagrody dla najlepszych uczniów starachowickich szkół

11441.nsmed

Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 i wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów starachowickich szkół odbyło się dziś w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Uczestniczyli w nim Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych Ewa Skiba, Sekretarz Miasta Barbara Szymańska oraz Włodzimierz Jedynak kierujący referatem edukacji. Najzdolniejszym uczniom towarzyszyli rodzice, wychowawcy oraz dyrektorzy szkół. Uroczystość swoim występem uświetniły Lena Tuźnik i Ola Glina ze Studia Piosenki Starachowickiego Centrum Kultury.

Spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami, absolwentami starachowickich szkół podstawowych i gimnazjów mają wieloletnią tradycję. Są one okazją do podsumowania mijającego roku szkolnego oraz promowania uczniów osiągających wyróżniające się wyniki w nauce i zaangażowanych w różne formy działalności pozaszkolnej.

W imieniu władz miasta, podczas uroczystości, głos zabrała Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych Ewa Skiba.

- Nasi uczniowie mają coraz lepsze warunki do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań. Powstały nowe boiska, bieżnie lekkoatletyczne, terminalowe pracownie komputerowe, zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, poprawie uległy warunki pracy kuchni szkolnych. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają starachowicką edukację. Wszystkim wyróżnionym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom – gratuluję. Osiągnięcia starachowickich uczniów są imponujące i świadczą o ich wszechstronnych zainteresowaniach znacznie wykraczających poza wiedzę wynikającą z programów szkolnych. Życzę udanych i bezpiecznych wakacji a spędzających lato w mieście zapraszam do korzystania z atrakcji proponowanych przez miejskie instytucje.

Wśród uczniów szkół podstawowych zostali wyróżnieni:

KRZYSZTOF DOMAŃSKI – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1.

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskał średnią ocen 5,39. Z egzaminu ósmoklasisty uzyskał średnią 80 %. Jest chłopcem o wysokiej kulturze osobistej, szanującym drugiego człowieka, punktualnym i zdyscyplinowanym. Zawsze odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu obowiązków. Chętnie angażuje się w życie szkoły. W tym roku pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, jest radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Reprezentował szkołę w licznych konkursach i olimpiadach: w 2019 roku został finalistą konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”; otrzymał również wyróżnienie w konkursie historycznym organizowanym przez Urząd Miasta Starachowice. W 2018 roku zajął I miejsce w kategorii szkoły podstawowe w konkursie „Niepodległa – tak ją czuję”. W latach 2016, 2017, 2018 zdobywał I miejsca w konkursie historycznym „Polskie drogi do niepodległości”. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta i środowiska. Włącza się w akcje wolontarystyczne. Od 2014 roku jest wolontariuszem w Fundacji „Nasze Zdrowie”. Angażuje się we wszystkie działania prowadzone przez Fundację, skierowane do osób niepełnosprawnych. Jest również aktorem teatru „Daję Słowo”, działającym przy Fundacji „Nasze Zdrowie”. Włącza się aktywnie w prace Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole.

KACPER GRUDNIEWSKI – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2.

Uzyskał średnią ocen 4,79, a jego średni wynik z egzaminu to 83%. Jako siódmoklasista był finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki oraz laureatem Powiatowego Konkursu „Mistrz Matematyki”. Reprezentował szkołę w wielu konkursach matematycznych, przyrodniczych i historycznych. Zajął pierwsze miejsce w miejskich zawodach tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – od 2016 r. jest przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a od 2018 r. jest członkiem Młodzieżowej Rady Miasta.

DAMIAN DELĄG – uczeń Szkoły Podstawowej nr 6.

Damian uzyskał średnią ocen 5,07, a jego średni wynik z egzaminu to 87%. Interesuje się sportem, literaturą, informatyką, a także przejawia zdolności z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Laureat Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Pamiętajcie o ogrodach”. Z powodzeniem brał udział w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Z przyrodą za Pan Brat” i w wojewódzkim etapie „Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK”. Wyróżnia się obowiązkowością, odpowiedzialnością i wysoką kulturą osobistą. Ma sprecyzowane plany na przyszłość.

KATARZYNA STĘPIEŃ – uczennica Szkoły Podstawowej nr 9

Katarzyna kończy szkołę podstawową ze średnią ocen 6,0 a jej wynik z egzaminu to 99%. Jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną. Jako uczennica VI klasy może się pochwalić tytułem Laureata Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego. W ubiegłym roku szkolnym została laureatką Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki. Zdobywała laury w wielu konkursach plastycznych – m.in. w wojewódzkim konkursie „Mały i duży – prawa człowieka w świecie dziecka”, powiatowym konkursie „Trzymaj formę ponad normę”, a także konkursie „Pejzaże świętokrzyskie”. Dba o kondycję fizyczną reprezentując szkołę w drużynie piłki koszykowej. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

BARTOSZ KOŁACZ – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi.

Jego średnia ocen wynosi 5,28 a średni wynik z egzaminu to 93% Interesuje się historią, posiada talent krasomówczy lubi rysować. Brał udział z sukcesami w wielu konkursach. Jako szóstoklasista był finalistą Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego oraz dwukrotnym finalistą Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. Zajął I miejsce w Turnieju Wiedzy o Starachowicach. Od dwóch lat działa aktywnie w fundacji „Nasze zdrowie” angażując się w działania skierowane do osób niepełnosprawnych. Współprowadził „Festiwal radości” i „Kolędowanie bez barier”. Czynnie uczestniczy w występach teatru „Daje Słowo” działającym przy Fundacji.

NATALIA KAMIŃSKA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 11.

Natalia uzyskała średnią ocen 5,64 a jej średni wynik z egzaminu to 86%. Wyróżnia się szczególnie umiejętnościami matematycznymi, językowymi i plastycznymi. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny”. W ubiegłym roku została finalistką Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego. Dwukrotnie zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Polskie Drogi do Niepodległości” oraz w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mały i duży – prawa człowieka w świecie dziecka”. Z sukcesami startowała m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Łamigłowy, Konkursie Języka Angielskiego „Champion of English”, Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Językowym na Kaligram zdobywając w nich czołowe miejsca. Cechuje ją wysoka kultura osobista.

MATEUSZ JUDA – uczeń Szkoły Podstawowej nr 12

Średnia ocen Mateusza to 5,35 a średni wynik z egzaminu ósmoklasisty to 84%. Przejawia talent lingwistyczny. Jako uczeń VI klasy został finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego. Z sukcesami brał udział w miejskim Konkursie Języka Angielskiego „Champion of English”. Pasjonuje się również informatyką i programowaniem komputerowym. Samodzielnie tworzy programy, jest znawcą gier komputerowych. Włączał się w szereg akcji charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

JAKUB NOWAKOWSKI – uczeń Szkoły Podstawowej nr 13.

Uzyskał średnią ocen 5,67 a jego wynik z egzaminu to 89%. Jakub jest tegorocznym finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego. Również w latach ubiegłych był finalistą tego konkursu, a także finalistą Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego i Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego. Sukcesy te wynikają ze szczególnego zainteresowania Jakuba nauką biologii, fizyki i j.angielskiego. Wolny od nauki czas lubi spędzać na kortach tenisowych. W przyszłości chciałby pomagać ludziom jako lekarz.

NATALIA GOS – uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Średnia ocen Natalii wyniosła 5,6 a wynik z egzaminu to 85%. Fascynuje się biologią. Jako szóstoklasistka została laureatką Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego. Lubi także przedmioty humanistyczne, teatr i recytację. Odniosła wiele sukcesów recytatorskich. Jest także autorką licznych scenariuszy teatralnych. Życzliwa, koleżeńska, chętnie pomaga rówieśnikom.

Satel Starachowice Reklama

Wśród uczniów gimnazjów zostali wyróżnieni:

MARCIN WALENDZIK – uczeń Gimnazjum nr 1.

Marcin uzyskał średnią ocen 5,69. Jego średni wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu gimnazjalnego to aż 95%. Interesuje się historią, sportem, matematyką i informatyką. Odnosił sukcesy w wielu konkursach na forum miasta, powiatu, województwa. Jest laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Historii i finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Chemii. Również w latach poprzednich jako uczeń I i II klasy Marcin był finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Historii. Zajął I miejsce w Konkursie historycznym „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1914-1918”. Znajduje czas na uprawianie sportu. W indywidualnych miejskich biegach przełajowych zajął II miejsce. Wyróżnia się pracowitością i odpowiedzialnością. Jego wizytówką jest także wysoka kultura osobista i empatia.

ALEKSANDRA SIERPIEŃ – uczennica Gimnazjum nr 2.

Aleksandra uzyskała średnią ocen 5,33 a jej średni wynik z egzaminu gimnazjalnego to 80%. Reprezentowała z sukcesami szkołę m.in. w konkursach „W świat z niemieckim”, „Światowy Dzień Monitoringu Wód”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Dodatkowe zainteresowania Aleksandry to pływanie – trenuje w Starachowickim Klubie Pływackim „Barakuda”. Zwyciężała oraz zajmowała medalowe miejsca w Mistrzostwach Starachowic. Jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZOFIA MAZUR – uczennica Gimnazjum nr 3.

Uzyskała średnią ocen 5,57 a jej średni wynik z egzaminu gimnazjalnego to 88%. Jest laureatką Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego. Reprezentowała z sukcesami szkołę w wielu konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Wykazuje się wyjątkową pracowitością oraz wrażliwością. Aktywnie działa w wolontariacie szkolnym i miejskim uczestnicząc w zbiórkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Banku Żywności a także na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

ANGELIKA KITA – uczennica Gimnazjum nr 4

Średnia ocen Angeliki to 5,83 a z egzaminu gimnazjalnego uzyskała 90%. Jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną, laureatką i finalistką wielu konkursów – matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, literackich, poetyckich, religijnych. Laureatka Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego, finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Chemii. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Łamigłowy, Powiatowego Konkursu „W świat z niemieckim”. Zdobywczyni I miejsca w XXXIII Turnieju Wiedzy o Starachowicach. Była finalistką konkursu „W Świętokrzyskim Ci się uda. Tu warto mieszkać” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Aktywna artystycznie i sportowo. Reprezentowała szkołę w biegach przełajowych i w tenisie stołowym, gra na gitarze. Znajduje czas na pracę na rzecz innych. Działa w szkolnym kole wolontariatu, należy do Ruchu Światło – Życie Diecezji Radomskiej i prowadzi scholę dziecięcą.

WIKTOR SERWICKI – uczeń Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Średnia ocen Wiktora to 5,62 a średni wynik z egzaminu to 98%. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym, który prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Reprezentował szkołę w konkursach i olimpiadach oraz aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, miasta i środowiska. Jest laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego i Kuratoryjnego Konkursu z Biologii i finalistą kuratoryjnych konkursów z chemii, języka angielskiego i języka niemieckiego. W ubiegłym roku szkolnym został laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Geografii. Uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Łamigłowy i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny jak również z sukcesami brał udział w wielu innych konkursach. Interesuje się teatrem, sportem i tańcem. Bierze udział w akcjach charytatywnych m.in. jako wolontariusz „Szlachetnej Paczki”.

Prezydent Miasta wyróżnił również uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen podczas trzyletniej nauki w gimnazjum.

KATARZYNA ŻUROWSKA – uczennica Gimnazjum nr 1

Katarzyna uzyskała średnią ocen z 3 lat nauki w gimnazjum w wysokości 5,58. uzyskała znakomity wynik z egzaminu gimnazjalnego – 96%. Finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego oraz ubiegłoroczna laureatka Kuratoryjnego Konkursu z Biologii. Z sukcesami brała udział w konkursach językowych, przyrodniczych i wiedzy o naszym mieście. Poza naukowymi ma również zainteresowania artystyczne. Jest osobą niezwykle kulturalną i taktowną. Angażuje się w życie szkoły.

ANTONINA WIŚNIEWSKA - uczennica Gimnazjum nr 2.

Uzyskała średnią ocen z 3 lat nauki w gimnazjum 5,38 a jej średni wynik z egzaminu to 70%. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach i zawodach sportowych. Trenuje w Starachowickim Klubie Pływackim Barakuda, zwyciężając i zajmując czołowe miejsca w mistrzostwach Starachowic w pływaniu. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

MAŁGORZATA BANAŚ – uczennica Gimnazjum nr 3.

Może pochwalić się bardzo wysoką średnią z 3 lat nauki wynoszącą 5,86. Jej wynik z egzaminu gimnazjalnego to 76%. Uzyskała tytuły laureata i wyróżnienia w wielu konkursach – m.in. Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Olimpus, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym GEO-PLANETA, KANGURZE Matematycznym. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych w siatkówce i tenisie stołowym. Udziela się jako wolontariuszka w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Banku Żywności, w zbiórkach karmy dla bezdomnych zwierząt.

KACPER JANUS – uczeń Gimnazjum nr 4.

Średnia ocen Kacpra z 3 lat nauki to aż 5,89 a wynik z egzaminu gimnazjalnego to 77%. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym. Finalista i laureat konkursów na różnych szczeblach. Laureat etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje orężu polskiego w latach 1393 – 1948. W walce o wolną Polskę”. Brał udział w unijnym projekcie Erasmus+.

WIKTOR SERWICKI uczeń Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Uzyskał średnią ocen z trzech lat nauki w gimnazjum 5,67. O osiągnięciach Wiktora informowaliśmy przy okazji nagradzania najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

GALERIA ZDJĘĆ [kliknij]

Autor: Iwona Tamiołło, UM Starachowice

Dodane: 18.06.19 | Odsłony: 8

Komentarze użytkowników

Joanna | 2019-06-18 21:41:00 napisał(a):

Jestem bardzo dumna z Twojego wyniku - Bartku i gratuluje. Takie same pochwały dla Krzysztofa.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie