Nagrody dla twórców kultury 2018

10346.nsmed

Jak co roku, zbliża się moment wręczenia nagród i wyróżnień dla wybitnych twórców i animatorów kultury. Doroczne nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są zgodnie z uchwałą nr II/12/06 rady miejskiej z dnia 27 III 2006 r., regulującą zasady i tryb ich przyznawania.

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta mogą być przyznane osobom, a także innym podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Kandydatów mogą zgłaszać radni Rady Miejskiej w Starachowicach oraz stowarzyszenia, fundacje i kluby prowadzące działalność kulturalną na terenie miasta.

Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury mogą być pieniężne lub rzeczowe. Z kolei wyróżnienia mogą być przyznane w formie statuetki, dyplomu lub listu gratulacyjnego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, nagrody i wyróżnienia mogą być indywidualne i zbiorowe.

Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie kultury należy składać – zgodnie z uchwałą - do 31 sierpnia.

Zgodnie ze starachowicką tradycją nagrodzeni twórcy i animatorzy kultury zostaną oficjalnie zaprezentowani podczas Inauguracji Roku Kulturalnego, która odbędzie się 7 października w Starachowickim Centrum Kultury.

Formularze wniosków można odbierać w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego (II piętro, pokój 221) lub pobrać:

Wniosek o przyznanie nagrody [kliknij]

Ogłoszenie płatne

Dodane: 27.08.18

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie