Nowe bloki przy ul. Piłsudskiego. Wzrosło kryterium dochodowe

14557.nsmed

Po publikacji artykułu na łamach portalu Starachowice-Net.pl na temat warunków wynajmu nowych mieszkań przy ul. Piłsudskiego, z Redakcją skontaktowały się osoby zszokowane zmianami jakie zaszły, konkretnie wzrostem kryterium dochodowego. 

W 2019 roku chętni wynająć mieszkania, otrzymali informacje na piśmie, że w 3-osobowej rodzinie minimalny dochód na osobę będzie wynosił 1132,78 zł. 

W opublikowanym regulaminie - marzec 2021, kryterium dochodowe wzrosło.

Przykładowo w 3-osobowej rodzinie wynosi 1876,32 zł na osobę.

Mieszkańcy mówią, że czują się oszukani, ponieważ ich pensje tak drastycznie nie wzrosły, jak kryterium dochodowe. 

Kryterium dochodowe 2019:

Kryterium dochodowe 2021:

Skąd ten wzrost w kryterium dochodowym? Odpowiada prezes STBS Igor Gajewski: 

Budowa budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 50% finansowana jest ze środków STBS „Wspólny Dom”, w 50% - ze środków Gminy Starachowice, przy czym Gmina na ten cel pozyskała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 35 %wartości całej inwestycji. Finansowe wsparcie BGK udzielane jest w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Ponoszone jest w ramach Funduszu Dopłat i wynosi blisko 4,2 mln zł.

Co do zasady, budownictwo społeczne kierowane jest do osób, które z jednej strony mają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne (socjalne i niesocjalne), a z drugiej zbyt niskie, żeby uzyskać kredyt hipoteczny lub wynająć mieszkanie na zasadach rynkowych. 

Tym samym mieszkania te adresowane są do tych osób, u których średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, jest wyższy niż maksimum dochodowe określone dla możliwości ubiegania się o najem mieszkania komunalnego. 

Zasady najmu komunalnego precyzuje natomiast uchwała nr IV/10/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice, która wyraźnie określa maksymalne progi dochodowe: 200% najniższej emerytury ogłaszanej corocznie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury ogłaszanej corocznie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w gospodarstwie wieloosobowym. Minimalny próg dochodowy wynika wprost bezpośrednio z tych przepisów. 

Najniższa emerytura ogłaszana jest przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na początku marca każdego roku. W roku 2021 wynosi 1250,88 złotych. Kwota ta stanowi podstawę wyliczeń minimalnych progów dochodowych. Dochód badany jest zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odpowiedź na pytanie: czy faktycznie minimalne kryterium dochodowe będzie zaporowe dla mieszkańców Starachowic zainteresowanych wynajmem mieszkań w budynkach nr 93a, 93b i 93c przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach, pokaże obecnie prowadzony nabór wniosków. Na pewno w sytuacji znaczących utrudnień podjęte zostaną kroki zmierzające do wypracowania takiego rozwiązania, które będzie adekwatne zarówno do potrzeb jak i wymogów formalnych prowadzonego naboru.

RemondisReklama

Co z wnioskami, które chętni złożyli do STBS i które aktualizowali co 6 miesięcy? 

Dotychczas złożone do STBS wnioski o najem lokali mieszkalnych dotyczyły wszystkich zasobów Spółki. Wnioski przyjmowane były na podstawie „Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w zasobie Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o. w Starachowicach Nr 3”.

W związku z procedurą naboru wniosków na budynki przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach STBS prześle informacje do wszystkich osób, które złożyły wnioski o najem lokalu mieszkalnego z zasobów STBS o konieczności jego uzupełnienia o stosowne dokumenty oraz zgodę na przekazanie wniosku z STBS do Urzędu Miejskiego w Starachowicach w przypadku, gdy dany wniosek złożony został konkretnie z myślą o budynkach przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach.

Osoby które złożyły wnioski o najem mieszkania z zasobu STBS mogą pozostawić wniosek do rozpatrzenia przez STBS w odniesieniu do innych lokalizacji, niezależnie również złożyć wniosek do Gminy w przypadku budynków przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach.

***

Informacji o naborze udzielają pracownicy Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273-82-51 lub 41 273-82-52.

Regulamin [kliknij] 

***

Zobacz ZDJĘCIA mieszkań [kliknij]

Zobacz NAGRANIE VIDEO z mieszkań [kliknij] 

ARCHIWUM ARTYKUŁÓW [kliknij]

Dodane: 06.04.21 | Odsłony: 6043 | komentarze (19)
Tagi:

Komentarze użytkowników

Apartamentowiec? | 2021-04-06 07:36:03 napisał(a):

Ta dramatyczna walka o mieszkania na Piłsudskiego świadczy o tym jaką bryndzę mamy w tym temacie w Starachowicach. Ilość mieszkań komunalnych wybudowana w ciągu ostatnich wielu lat równa się zero...Ekspres inwestycyjny ?

Żerom | 2021-04-06 07:48:43 napisał(a):

Zgadzam się. Dlatego jak najszybciej trzeba zacząć budowę bloku na górnej obok przedszkola. W Starachowicach potrzeba mieszkań !!!

Mieszkanka | 2021-04-06 07:53:00 napisał(a):

Jak biorą dochody za zeszły rok to niech będą kryteria dochodowe jak w zeszłym roku na logikę. Bo zaświadczenia o dochodach chcą za rok 2020 a wymagają żeby dochody były jak w 2021 roku. A jak ktoś w zeszłym roku pracował a teraz nie pracuje?

Gość | 2021-04-06 08:19:50 napisał(a):

Te zasady naboru na wynajem mieszkań są tak nie logiczne i niedopracowane, że szkoda gadać. Jak ta komisja sprawdzi na podstawie pita za rok 2020 czy w roku 2021 ktoś ma dochody i pracuje żeby zapłacić za mieszkanie.

Alvaro | 2021-04-06 08:23:52 napisał(a):

Te dochody to netto czy brutto?

losowanie | 2021-04-06 08:29:23 napisał(a):

Najbardziej sprawiedliwe byłoby losowanie wśród osób, które udokumentują dochód. Wszystkie pozostałe kryteria są mocno naciągane i niesprawiedliwe...

gość | 2021-04-06 09:01:08 napisał(a):

Odbywa się to tak jak większość inwestycji w Starachowicach. Zainteresowani sprawdzcie sobie sami w w BGK jakie są ich obligatoryjne kryteria , tak na wszelki wypadek. Ufajcie ale też kontrolujcie władzę, jak nie mają chęci tego robić wasi przedstawiciele-radni.

gość do Żerom | 2021-04-06 09:04:32 napisał(a):

Jakie inne bloki, tu są bloki a tam poskładane fiszki. To różnica jak miedzy krzesłem a krzesłem elektrycznym....

gość | 2021-04-06 09:34:31 napisał(a):

Dla zainteresowanych dokładnie do przeanalizowania
UCHWAŁA NR IV/10/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Starachowice

oraz

Zarządzenie Nr 297/2020
Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 16.07.2020 roku
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020r., poz.713) w związku z § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr IV/10/2020
z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
1. Aneta Nasternak, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych – Przewodnicząca Komisji,
2. Malwina Skrzyniarz – Pióro, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów
Lokalowych – Zastępca Przewodniczącego,
3. Alicja Czarnecka, przedstawiciel Gminnej Rady Pożytku Publicznego – członek,
4. Lidia Niewczas, Radna Rady Miejskiej w Starachowicach – członek,
5. Włodzimierz Orkisz, Radny Rady Miejskiej w Starachowicach – członek,
6. Mariusz Zaborski, Radny Rady Miejskiej w Starachowicach – członek,
7. Michał Walendzik, Radny Rady Miejskiej w Starachowicach – członek,
8. Dorota Piotrowska, przedstawicielka MOPS w Starachowicach – członek,
9. Joanna Szafrańska, przedstawicielka MOPS w Starachowicach – członek,
10. Mariola Gałka, przedstawicielka ZNP Starachowice – członek,
11. Paweł Rdzanek, przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” – członek,
12. Ewa Orczyk, Główny Specjalista w Referacie Działalności Gospodarczej i Zasobów
Lokalowych – członek,
13. Igor Gajewski, Prezes Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – członek.
......
oraz
Regulacji obligatoryjnych Banku Gospodarstwa Krajowego w tym zakresie.
To wyjaśni ostatecznie kto jest odpowiedzialny za poszczególne kryteria i regulacje.

Gość | 2021-04-06 09:42:07 napisał(a):

Po co w tej komisji jest członek ZNP Starachowice i NSZZ Solidarność i Gminnej Rady Pożytku Publicznego? To chyba są jakieś jaja z ludzi.

Ja | 2021-04-06 09:56:29 napisał(a):

Czyli jak Materek chce budować mieszkania to plujecie i wyzywacie ze trwoni pieniądze a jak brakuje mieszkań to plujecie i wyzywacie ze mało buduje mieszkań !!! * wam to nigdy nie dogodzisz . Aż dziw ze w większości odpowiada na te wasze durne pytania . Ja na jego miejscu dawno bym wywalił * na takich nierobów i nieudaczników co tylko w necie potrafią opluwać i najmądrzejsi

gość do ja | 2021-04-06 10:02:30 napisał(a):

Materek nie miał tego problemu bo nie wybudował żadnych mieszkań przez 6 lat, to taki jego pierwszy raz...

gość | 2021-04-06 10:24:09 napisał(a):

Dużo lepiej wyglądają te bloki z zewnątrz niż wewnątrz, nic ciekawego..

Do gość. | 2021-04-06 11:41:10 napisał(a):

Pewnie, że nie rewelacja, dlatego kryteria dochodowe powinny być bardziej korzystne.

obserwator | 2021-04-06 12:13:45 napisał(a):

teraz trzeba napisać za ile ta komisja będzie obradować i jak długo

Do Ja | 2021-04-06 13:19:22 napisał(a):

Mógł wybudować np na Szkakowisku. Albo na Krywki, gdzie buduje mąż kokezanki

Wolna chata | 2021-04-06 13:32:28 napisał(a):

Drodzy forumowicze. Mamy dochody na poziomie 1340 zł/os x 4 (netto). Oboje z żoną pracujemy. od 15 lat spłacamy kredyt hipoteczny za mieszkanie. Obecnie do spłaty mamy mniej niż oszczędności w banku. Planujemy sprzedać mieszkanie i nowy kredyt na budowę, lub kupno domu. Dla nas dochody na poziomie 1876 zł to jest próg nieosiągalny. Nie mogę dopatrzyć się w tych przepisach żadnej logiki. Skoro to mieszkania dla osób, które nie mogą pozyskać tytułu do lokalu w innej formie, to dla kogo one są???? Nie dla biednych, nie dla bogatych? Oj kiepsko widzę zasiedlenie tych mieszkań, bowiem są dla ludzi którzy swymi dochodami ocierają się o drugi próg podatkowy.

gość | 2021-04-06 15:59:53 napisał(a):

A równocześnie mogą posiadać tytuł do innego lokalu byle tylko nie w "pobliskiej miejscowości". Co to znaczy panie prezydencie Materku, które są poblskie a które nie pobliskie ?

To znaczy | 2021-04-06 16:31:37 napisał(a):

Deweloperek Paterek ...

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie