Plan szkoleń w starachowickim PUP na 2012 rok cz. II

3825.nsmed

Poniżej przedstawiamy Państwu drugą część planu szkoleń na 2012 rok dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach. 

Operator koparko-ładowarki kl. III – zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – I, II kwartał roku, 180 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, nie posiadające przeciwwskazań lekarskich, wykształcenie minimum podstawowe.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – tak.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN, książeczka operatora.

Florystka z elementami decoupage – zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu florystki.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – III, IV kwartał roku, 120 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie posiadające zdolności plastyczne i manualne.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Instruktor fitness – szkolenie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora fitness.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – IV kwartał roku, 100 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, min. wykształcenie zawodowe, dobry stan zdrowia.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Pilarz-drwal – zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pilarza.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – II kwartał roku, 120 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, wykształcenie minimum podstawowe, nie posiadające przeciwwskazań lekarskich.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – tak.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Księgowość komputerowa – zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu księgowej.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – III kwartał roku, 120 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunkowe, znajomość obsługi komputera.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Hydraulik – zakres szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy w zawodzie hydraulika.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – I, II kwartał roku, 160 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, nie posiadające przeciwwskazań lekarskich, wykształcenie minimum zawodowe.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Przedstawiciel handlowy – szkolenie przygotowuje do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – II, III kwartał roku, 50 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, preferowane osoby posiadające prawo jazdy kat. B.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego – zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności w zakresie handlu internetowego.
Liczba miejsc dla uczestników – 10.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – III kwartał roku, 50 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, konieczna znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie według obowiązującego wzoru MEN.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
Liczba miejsc dla uczestników – grupy 8-16 osobowe.
Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach – w ciągu roku 80 godzin.
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie.
Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym – nie.
Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień – zaświadczenie wydawane przez PUP Starachowice.

Projekt planu szkoleń na rok 2012 został opracowany w oparciu o listę zawodów i specjalności oraz wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń, analizę ofert pracy wpływających do urzędu w 2011 r. oraz bazę danych urzędu.
W przypadku trudności przy naborze na szkolenie oraz problemów organizacyjnych, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W przypadku nieotrzymania w dostatecznej wysokości środków finansowych, plan szkoleń może ulec zmianie. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami mogą być ustalone dodatkowe terminy.
Przy kierowaniu na szkolenie będą preferowane osoby bezrobotne, które:
1. posiadają gwarancję zatrudnienia po przekwalifikowaniu,
2. nie posiadają kwalifikacji zawodowych,
3. potrzebują zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy,
4. utraciły prawo do zasiłku z przyczyn od siebie niezależnych,
5. nie korzystały ze szkoleń finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
6. nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Koszty szkoleń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszów Pracy, PFRON, oraz współfinansuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja: PUP Starachowice

Dodane: 26.01.12

Komentarze użytkowników

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie