Rejestracja pojazdów sprowadzanych z zagranicy po 31 grudnia 2019 r.

12197.nsmed

Od 1 stycznia 2020 r. na właścicieli pojazdów, którzy nie zgłoszą nabycia lub zbycia pojazdu w ciągu 30 dni, nakładana będzie kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł. Ale uwaga! Dotyczy to pojazdów zakupionych w Polsce oraz sprowadzonych z krajów UE po 31 grudnia 2019 r. Właściciele których pojazdy zostały nabyte lub zbyte przed dniem 1 stycznia 2020 r. nie będą karani. Prosimy więc na spokojnie zgłaszać się do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach w celu uzupełnienia tej powinności.

Jak wynika z interpretacji znowelizowanej ustawy - prawo o ruchu drogowym, przedłożonej przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, nowe przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed jej wejścia w życie, tj. sprzed 1 stycznia 2020 rok.

Zatem kary będą nakładane wyłącznie w przypadku:

- sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Z przedstawionego stanowiska wynika jasno, że właściciele aut niezarejestrowanych do końca 2019 roku nie będą karani.

Podstawa prawna : art. 71 ust. 7, art. 78 ust. 2 pkt. 1 orz art. 140 mb Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2018 r. poz 1990, z późn.zm.)

Źródło: powiat.starachowice.pl

Ogłoszenie

Dodane: 11.01.20 | komentarze (1)

Komentarze użytkowników

arti | 2020-01-11 18:03:11 napisał(a):

nie lepiej napisać nie umiemy sobie poradzić z takim problemem? wtedy byłoby uczciwie

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie