Sesja na koniec kadencji Rady Miejskiej

18479.nsmed

W piątek (19 kwietnia) odbędą się kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Kwietniowa sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie ostatnią sesją tej kadencji starachowickiej Rady Miejskiej. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do śledzenia sesji na żywo poprzez transmisję online. Piątkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Zachęcamy Państwa do obejrzenia sesji na żywo poprzez transmisję online.

Link pod którym można śledzić obrady: esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 19 kwietnia 2024 r. – godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2024 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2024 roku.

5. Spółki gminne - aktualna sytuacja poszczególnych spółek. Finanse i perspektywy działania:

1) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia,

2) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia,

3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia,

4) Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. - zapytania do wystąpienia.

6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Projekty uchwał:

1) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

2) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w zakresie organizacji w Starachowicach usług sąsiedzkich i określenie jakości świadczenia usług w tym form, zasad oraz ich finansowania,

3) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec budowy kompleksu domków letniskowych nad zalewem Lubianka,

4) w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Starachowicach,

5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg wojewódzkich w granicach Miasta Starachowice,

6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej w obrębie dróg powiatowych w granicach Miasta Starachowice,

7) w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,

8) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z roweru miejskiego w ramach systemu STARACHOWICKI ROWER MIEJSKI – STAR BIKE,

9) w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 2024 rok na terenie Gminy Starachowice,

10) w sprawie udzielenia w latach 2022 – 2025 Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice,

11) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Starachowicach,

12) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

13) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok,

14) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/2/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024-2040.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Uroczyste zakończenie VIII kadencji Rady Miejskiej w Starachowicach.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ [kliknij]

Dodane: 16.04.24 | Odsłony: 1185

Komentarze użytkowników

Przypuszczam.. | 2024-04-16 07:48:13 napisał(a):

.., że będzie to sesja chwalebna o wielkich osiągnięciach Rady Miejskiej, których nie było. Najgorsze, ze czeka nas powtórka z rozrywki, bo mieszkańcy zdają się nie widzieć tego jak źle zarządzane jest miasto...

***** *** | 2024-04-16 08:50:58 napisał(a):

napewno towarzyszko macie na to swoje metody

do przypuszczam | 2024-04-16 09:26:11 napisał(a):

Na siłę chcecie uszczęśliwiać mieszkańców???

Ciekawe. | 2024-04-16 10:33:22 napisał(a):

Ciekawe ilu mamy w radzie miejskiej i radzie powiatu absolwentów renomowanej uczelni Collegium Humanum ? Prezydent i kto jeszcze...Wstyd ogromny.

Ucho | 2024-04-16 13:47:41 napisał(a):

Na tym posiedzeniu zostanie zgłoszona ustępująca Rada Miejska do Księgi Guinessa, jako najcichsza i najbardziej milcząca na świecie. Obserwatorzy myśleli oglądając obrady, że radni są po kursie telepatycznym.

Do Ucho | 2024-04-16 15:26:49 napisał(a):

Drugi rekord to ustukanie 80.000 zł poza pracą w Urzędzie jako forma promocji miasta...

Petycja | 2024-04-16 16:15:46 napisał(a):

w sprawie domków nad Lubianką oczywiście odrzucona,kupujcie mieszkańcy okolicy zatyczki do uszu, albo raczej zawitajcie na sesję z taczkami.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie