Sesja Rady Miejskiej w ten piątek 22 maja

12960.nsmed

W piątek, 22 maja br. o godzinie 9:00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów.

W związku z epidemią podczas sesji będą zachowane szczególne środki ostrożności. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, ograniczony do minimum jest udział zaproszonych gości. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo, bez wychodzenia z domu poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: www.youtube.com/user/umstarachowice.

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2020 z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2020 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr III/2020 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2020 r.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2019 r.:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacja z działalności Gminnej Rady Działalności Publicznego: 

1) zapytania do wystąpienia.

8. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020 – 2035,

4) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2020 r.”,

7) w sprawie zmiany uchwały nr XV/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania,

8) w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego zarządzania drogą Powiatową Nr 0617T Starachowice – Lubienia od km 2+165 do km 2+465 (odcinek ul. Kolejowej w Starachowicach),

9) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

10) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice,

11) w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

12) w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Bocznej,

13) w sprawie przystąpienia Gminy Starachowice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji Do Zmian Klimatu”,

14) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice,

15) w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach,

16) w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od Powiatu Starachowickiego realizacji zadania z zakresu kultury (edukacja dla kultury),

17) w sprawie zmiany nazwy Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach na Park Kultury w Starachowicach,

18) w sprawie statutu Parku Kultury w Starachowicach,

19) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach,

20) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

21) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

22) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,

23) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12.Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [kliknij] 

Źródło: UM Starachowice

Dodane: 20.05.20 | komentarze (21)

Komentarze użytkowników

gość | 2020-05-20 14:44:29 napisał(a):

Co to znowu za dzierżawy 25 letnie ?

PMS | 2020-05-20 14:54:12 napisał(a):

Ano

arti | 2020-05-20 16:35:38 napisał(a):

sugeruję radzie miasta zając się też porządkowaniem miasta bo to, że bałagan to raz ale trawy już gonią wzrostem drzewa. a podobno miał dziś być artykuł na temat badania pracowników przedszkoli jak również, co zasadne badanie dzieci ktoś coś wie?

Olin | 2020-05-20 17:02:33 napisał(a):

Kiedy jednostki gminne i powiatowe obniża wynagrodzenia swoim pracownikom w związku z koroną! Ma to miejsce w wielu firmach w mieście. Szczególnie sugeruje obniżyć pensje do 2600 brutto takiemu jednemu co jest rolnikiem, biznesmenem i fachowcem.

arti | 2020-05-20 18:14:29 napisał(a):

do olina: kto łączy te trzy zaszczytne funkcje?

gość | 2020-05-20 18:26:32 napisał(a):

A może przy mniejszej ilości zadań zmniejszyć liczbę członków zarządu powiatu ? Do czego te 5 osób.Teraz widać,że i w mieście i w powiecie pracuje o dużo za dużo ludzi.

gość | 2020-05-20 19:19:48 napisał(a):

Wiele kontrowersyjnych uchwał z konsekwencjami na całe lata.

Gość | 2020-05-20 19:30:10 napisał(a):

Zabierzcie ulgi dla rodzin wielodzietnych a dajcie dla LGBT, brawo materek i spółka, brawo!

gość | 2020-05-20 19:52:04 napisał(a):

No to jednak z Modernizacją Strzelnicy i Pielęgnacją 5 skwerów zieleni miejskiej jest inaczej niż twierdziła rzecznik Materka. Uzasadnienia do dwóch uchwał o przekazaniu do Komisji Rewizyjnej nie pozostawiają wątpliwości,że Pismem z dnia 16.04.2020 r., Znak: RDFP.705.I.2.2020 Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie
finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach przesłał zarządzenie
o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Pismem z dnia 16.04.2020 r., Znak: RDFP.705.I.1.2020 Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie
finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach przesłał zarządzenie
o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

gość | 2020-05-20 19:58:51 napisał(a):

Warto sprawdzać informacje z UM.

Jerry | 2020-05-20 20:18:38 napisał(a):

Dzięki za info

gość | 2020-05-20 20:25:02 napisał(a):

Informacja dotyczy zawiadomienia złożonego do Rzecznika w sprawie realizacji zadania publicznego
pn. „Pielęgnacja 5 skwerów zieleni miejskiej w Starachowicach”. W związku z tym, że Rada Miejska
sprawująca nadzór nad jednostką samorządu obowiązana jest przekazać Rzecznikowi dyscypliny w terminie
3 miesięcy informację o podjętych działaniach, zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli jest
zasadne.
Informacja dotyczy zawiadomienia złożonego do Rzecznika w sprawie realizacji zadania publicznego
pn. „Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”. W związku z tym, że
Rada Miejska sprawująca nadzór nad jednostką samorządu obowiązana jest przekazać Rzecznikowi
dyscypliny w terminie 3 miesięcy informację o podjętych działaniach, zlecenie Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli jest zasadne.

Jerry | 2020-05-20 20:40:53 napisał(a):

To bardzo ciekawe

Katarzyna Ciekawska | 2020-05-20 22:05:00 napisał(a):

Doedukuj sie! NA swiecie coraz wiecej krajow pozostawia trawe niescieta jezeli nie ma takiej potrzeby lub scina czesciowo. A ty chcesz cala trawe wyciac bo Ci przeszkadza z jakiegos powodu. Rozumiem ze najlepiej to powycinac i zabetownowac. A potem bedzie zdziwienie ze nagle jedna ulewa powoduje podtopienia bo woda blyskawicznie splywa.

Kobra | 2020-05-21 08:23:43 napisał(a):

Rodziny wielodzietne niech się nie mnożą jak króliki. Niech Ci ludzie mają tyle dzieci na ile ich stać utrzymać z pracy własnych rąk, a większość z nich liczy na łatwy szmal z naszych pieniędzy.

do gość | 2020-05-21 12:37:32 napisał(a):

Komisja rewizyjna daje opinię RIO które następnie przeprowadza kontrolę w/w zakresie.Opinia komisji jest dokumentem rozumiany w kpk jako" zeznanie swiadka" pod regorem karnym i radziłbym to szanownej komisji wziąść pod uwagę

@Ktarrzyna | 2020-05-21 19:55:11 napisał(a):

To ze ludzie są niedoedukowani w kwestii roli zieleni w mieście to wina włodaża ale zbrodnią jest jak urzędasy gminne wynajmują firmy i płacą ogromne pieniądze za niszczenie drzewostanu w mieście przykładem jet zniszczenie wszystkich drzew na Majówce. I skąd ma by fotosynteza i tlen, skąd ma być zatrzymanie wody w czasie suszy. Koleiny przykład bzdury wycinka zagajnika brzozowego i zabetonowaniu skweru przy 1 Maja , wycięcie żywopłotów i głogów na skwerze Katyński i tak można wymieniać bez końca.

do katarzyna | 2020-05-22 11:26:45 napisał(a):

"Pracownicy "Zieleni Miejskiej" rozpoczęli koszenie traw w Kielcach. Jak informuje Dominik Kowalski - rzecznik miejskiej spółki, w pierwszej kolejności zlecenia dotyczyły okolic skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz niektórych pasów drogowych.

- Ze względu na zagrożenie suszą, pierwszy etap koszenia zieleni nie został zrealizowany tak jak w poprzednich latach. Obecnie trwają ustalenia, które tereny powinny zostać wykoszone. W tej sprawie spływają do nas prośby i uwagi od mieszkańców, którzy apelują o interwencję w przypadku terenów w niektórych parkach i blokowiskach gdzie trawa sięga wysokości około 50-60 cm - dodaje.

Dominik Kowalski zaznacza, że pełny harmonogram koszenia traw mieście jest w trakcie przygotowania i niebawem zostanie przedstawiony. Nie wszystkie trawniki i pasy drogowe w Kielcach zostaną jednak skoszone.

Prezydent Bogdan Wenta zamierza w kilkunastu miejscach pozostawić trawniki bez opieki, co przez urzędników nazywane jest programem dzikich łąk. Stworzona przez ratusz lista zawiera 13 lokalizacji. Wśród nich znajduje się m. in.: pas zieleni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania do parkingu szpitalnego i pas wzdłuż ul. Szajnowicza-Iwanowa przy galerii handlowej."

źródło: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-106745

sesia | 2020-05-22 17:49:06 napisał(a):

Obejrzałem całą sesję i nikt nawet się nie zająknoł o odblokowaniu leczenia mieszkańców Widać gdzie mają zdrowie mieszkańców. Przecież tatuś w zarządzie powiatu a uśmiechnięty starosta w kieszeni Materka dlaczego tak niszczą miasto i powiat.

gość | 2020-05-22 17:55:15 napisał(a):

3/4 niemych na sesji.Po co tam przychodzą,tylko pokazać się przy interpelacjach ?

Er 4 | 2020-05-22 19:06:00 napisał(a):

Ze względu na suszę, chwast nie koszony XD koszenie (odpowiednie) zmniejsza powierzchnię parowania. Ale jaja XD

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie