Starostwo Powiatowe przypomina o obowiązku odśnieżania chodników

9435.nsmed

Starostwo Powiatowe przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników. Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Nie ma znaczenia czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana ani czy właściciel zamieszkuje posesję.

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W świetle obowiązujących przepisów uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ciąży na właścicielu nieruchomości. Przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Takie stanowisko wyraził również  Trybunał Konstytucyjny uznając, że przepis art. 5 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przepis tej treści jest wyrazem przyjętego od dawna poglądu, zgodnie z którym ze sprawy własności wynikają także określone obowiązki społeczne. Obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości wynika również z tradycji prawnej istniejącej w polskim ustawodawstwie. Od dawna bowiem obowiązek utrzymywania czystości na własnej nieruchomości oraz na przylegającym do niej chodniku spoczywał na właścicielach nieruchomości.

Do obowiązków zarządcy drogi, należy jedynie:

•          pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

•          uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).

W Starachowicach brak jest płatnych stref parkowania na chodnikach dlatego nie można obciążać odpowiedzialnością Powiatu - zarządcy drogi za nieuprzątnięcie śniegu z chodników wchodzących w skład pasa drogowego.

Śnieg należy usuwać też z dachów i gzymsów budynków, które bezpośrednio sąsiadują z pasem drogowym. Na właścicielach nieruchomości ciąży również obowiązek usuwania lodowych sopli zwisających z dachu.

Osoby niewypełniające tego obowiązku muszą się liczyć z możliwością otrzymania mandatu w wysokości od 20 do 500 zł zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia, a nawet pociągnięcia do odpowiedzialności w przypadku doznania przez kogoś uszczerbku na zdrowiu z powodu nieodśnieżonego chodnika.

Info: powiat.starachowice.pl


Reklama

Dodane: 19.01.18 | komentarze (11)

Komentarze użytkowników

wlaściciel | 2018-01-19 17:32:30 napisał(a):

Oczywiście trzeba odśnieżać. Ale to zarządca drogi nie wypełnia obowiązków (patrz pkt.1 obowiązków) a wręcz działa na złość właścicielom zgarniając śnieg z jezdni na chodnik za każdym przejazdem pługu. Przepis przepisem a życie to rzeczywistość nie dajmy się zwariować. Płacimy podatki i gmina czy powiat niech się wywiązują z swych obowiązków wobec mieszkańców!!!!!!!!!!!

rebel | 2018-01-19 22:50:13 napisał(a):

Żeby czasami wam ktoś nie przypomniał, Starostowie, Starościny i inne śmigłe goście.

Marian | 2018-01-20 22:43:51 napisał(a):

To prawo jest poronione. Mam odśnieżać chodnik który jest zawalony śniegiem przez pług który odśnieżał drogę??? A widzicie ****** ? To całujcie starosciny i inne urzędniczyny.

Dan | 2018-01-21 09:44:16 napisał(a):

Jak to jest ? Jak w lato pije piwo na chodniku przed domem to dostaje mandat bo miejsce publiczne. W zimę nie odśnieżę dostanę mandat bo chodnik jest "niby mój". A co się stanie jak będę odśnieżał z piwem w ręku ?

p-jola | 2018-01-21 11:17:19 napisał(a):

do Dan:
dostaniesz dwa mandaty ;-)ponieważ jest to nadal przestrzeń publiczna a każą Ci sprzątać bo chodnik przylega do Twojej posesji. Komentarz do naszych "mundrych" jest zbyteczny bo i tak władza nie czyta.

blokers | 2018-01-21 13:36:28 napisał(a):

Do powiatu, czy gminy nie można mieć pretensji że ustawa w przyjęta i nie zmieniona w takim brzmieniu przez sejm, w którym większość miały SLD, PO, PSL czy PiS. Ale można mieć pretensję do tego, że zarządca drogi powiatowej też tej ustawy NIE RESPEKTUJE. A widać tu mundrości derektora, który od wielu lat śmiga się z problemem i podkłada się nieświadomym kolejnym zarządom powiatu.

Cytując artykuł: Przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną BEZPOŚREDNIO przy granicy nieruchomości.

BEZPOŚREDNIO

BEZPOŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO

Teraz pytanie do zarządcy drogi i zarządu powiatu co oznacza słowo bezpośrednio???

Posłużę się artykułem przygotowanym przez prawnika, a nie domorosłego interpretatora wszelakich praw ustaw i rozporządzeń - pana L.Ś.:

"Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właściciela nieruchomości wprost do uprzątnięcia śniegu i lodu z chodnika. Jednakże gdy jest on oddzielony od nieruchomości przez pas trawy, iglaków, wał czy też inną konstrukcję budowlaną, właściciel jest zwolniony z takiego obowiązku.

Pas odcinający oba tereny: nieruchomość sąsiadującą z chodnikiem i chodnik może mieć 1 metr, 10 metrów, jak również 10 cm. Byleby obiektywnie można było założyć, że nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem. Jeżeli zatem zarządca drogi, projektując ją, zakłada pas zieleni oddzielający przyszłą bądź modernizowaną drogę i jej chodnik od nieruchomości graniczących z pasem drogi, to w przyszłości naraża gminę (powiat itd.) na dodatkowe koszty, związane z odśnieżaniem chodnika"

źródło:
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/czyste-chodniki/

Oczywiście, w przypadku naszych dróg różnie to bywa niekiedy posesje są położone bezpośrednio przy chodniku - wtedy można zaciskać zęby i odśnieżać, jeśli jest chociażby kilkunastocentumetrowy pas czegoś innego niż chodnik między granicą posesji/nieruchomości, zęby zaciska zarządca drogi. A wystarczy popatrzeć na geoportal i można stwierdzić że około połowy chodników w samych Starachowicach nie jest położona bezpośrednio przy chodniku.

blokers | 2018-01-21 13:40:31 napisał(a):

poprawka ostatniego słowa - zamiast chodniku powinno być granicy nieruchomości przy drodze.

prawnik | 2018-01-22 10:08:28 napisał(a):

Należy jeszcze do tego wszystkiego dodać, że jeżeli chodnik nie jest sprzątany i odśnieżany przez zobowiązanego, to nie może taki pozostać. Obowiązek uprzątnięcia w taki przypadku spoczywa na gminie, która następnie musi obciążyć kosztami zobowiązanego, a nie sprzątać na własny koszt !!!

do blokersa | 2018-01-23 10:45:44 napisał(a):

Blokers niw wprowadzaj ludzi w błąd.Przeczytaj poniższy tekst ze zrozumieniem:
Kwestia uprzątnięcia chodników położonych wzdłuż nieruchomości została szczegółowo uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości.
Ustawodawca wskazał, iż za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
W orzecznictwie pojawił się spór jak rozumieć użyte przez ustawodawcę sformułowanie „bezpośrednio”.
Cześć składów orzekających w sądach powszechnych przyjmuje, że pojęcie to należy rozumieć zgodnie z zasadami logiki i uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego i kontekstu potocznego. Chodnik nie musi znajdować się dosłownie wzdłuż granicy nieruchomości. Zdaniem sądów bezpośredniość położenia nie oznacza, że chodnik musi niejako „przebiegąć”, „stykać się” z inną nieruchomością. Nie można przyjmować, że jakiekolwiek oddzielenie chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem( pasem zieleni) znosi ten obowiązek. Chodnik znajdujący się niedaleko ( w bezpośredniej bliskości) wypełnia dyspozycję tegoż artykułu. ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia sygn. akt I ACa 1542/06, wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24.11.2006r. sygn..akt: II Ca 1302/06, wyrok Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14.12.2012r. sygn..akt: I C 857/12 ).

Gość | 2018-01-23 11:02:13 napisał(a):

Sprawdziłem czym zajmuje się autor artykułu podanego w linku przez blokersa. Autor prowadzi niby kancelarię prawną, a czym się zajmuje? Oto wypis z rejestru działalności gospodarczej wg. klasyfikacji PKD:
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
58.11.Z - Wydawanie książek
69.10.Z - Działalność prawnicza.
Prawda że to DUŻY AUTORYTET prawniczy?

X | 2018-01-23 11:48:04 napisał(a):

https://www.google.pl/amp/www.gazetaprawna.pl/amp/105709,za-odsniezanie-chodnika-odpowiada-wlasciciel-domu.html
Cyt. "... Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie..."

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie