Wydarzenia oznaczone jako: "Informator Urzędu Miejskiego"

Umowa na nowe zaplecze sportowe przy Stadionie Miejskim podpisana

14446.th

Prezydent miasta marek materek podpisał umowę na budowę nowego zaplecza sportowego z konsorcjum firm: lider – zakład usług remontowych i produkcyjnych „zurip” s.a., partner – prbiut karol adamczyk.  w nowym budynku, który zastąpi wysłużone pomieszczenia miejskiego ośrodka sportu i rekreacji znajdzie...

Dodano: 06.03.21 więcej »

Centrum Usług Społecznych rusza z nowym projektem

14440.th

Gmina starachowice pozyskała ponad 700 tys. zł na projekt związany z uruchomieniem zakresu usług dotyczących asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w naszym mieście. centrum usług społecznych jest w trakcie przygotowywania kolejnych projektów dotyczących rozwoju szeroko pojętych usług społecznych na...

Dodano: 05.03.21 więcej »

Kolejnych 5 dróg zostanie wyremontowanych

14433.th

Gmina starachowice konsekwentnie i sukcesywnie inwestuje w poprawę stanu dróg na terenie miasta. prezydent miasta marek materek podpisał umowy na remonty i przebudowy kolejnych pięciu dróg. - wykonamy podbudowę i bitumiczną nakładkę na ulicach: klonowej, ziołowej, sosnowej, dalekiej i pieszej – informuje prezydent -...

Dodano: 03.03.21 więcej »

Otoczenie Dworca Wschodniego czeka przebudowa, miasto pokryje tylko 5% kosztów

14417.th

Niebawem ruszą prace przy przebudowie otoczenia dworca wschodniego w starachowicach. teren zaniedbywany przez kilkadziesiąt lat teraz, przejdzie gruntowną przemianę. dziś (piątek) prezydent miasta marek materek podpisał umowę z lokalnym wykonawcą. koszt tego przedsięwzięcia to 2 616 373 zł. przy czym 95 % tej kwoty to dofinansowanie...

Dodano: 26.02.21 więcej »

Informacja dla użytkowników wieczystych

14413.th

Referat geodezji i zarządzania nieruchomościami urzędu miejskiego w starachowicach informuje, iż w 2021 r. nie będzie zawiadamiał indywidualnie użytkowników wieczystych o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy starachowice. opłaty roczne należy...

Dodano: 26.02.21 więcej »

Starachowice w studenckich projektach. Edycja 2021

14403.th

Po raz kolejny studenci politechniki warszawskiej przygotowywali projekty zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów problemowych starachowic. współpraca ta realizowana jest od roku 2015 na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą starachowice i wydziałem geodezji i kartografii politechniki warszawskiej. studenckie...

Dodano: 24.02.21 więcej »

Gmina wspiera wymianę starych kotłów CO

14401.th

Mieszkańcy starachowic mogą uzyskać jednorazową dotację celową z gminnego budżetu na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. dofinansowaniu podlega tylko jedno z wyżej wymienionych przedsięwzięć. zgodnie z regulaminem z dofinansowania mogą...

Dodano: 23.02.21 więcej »

Gdzie zapłacimy podatek i inne opłaty?

14387.th

Przypominamy, że kasy płatnicze w urzędzie miejskim zostały zlikwidowane. wpłat można dokonywać elektronicznie na podane numery rachunków oraz bez dodatkowych opłat i prowizji w oddziale pko bp sa na terenie miasta. opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za...

Dodano: 19.02.21 więcej »

Doręczanie decyzji podatkowych i zawiadomień o wysokości opłaty za śmieci

14379.th

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, od połowy lutego pracownicy urzędu miejskiego będą doręczać mieszkańcom miasta starachowice decyzje podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny lub podatek leśny. dodatkowo będą doręczane zawiadomienia o nowej stawce za śmieci obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku. decyzje i...

Dodano: 17.02.21 więcej »

E-urząd - nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom

14320.th

Czy można załatwić urzędową sprawę bez konieczności wychodzenia z domu? w stara-chowicach już niebawem będzie to możliwe. wystarczy do tego posiadanie telefonu komór-kowego. urząd miejski w starachowicach stawia na nowoczesne rozwiązania. dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych prowadzi prace nad...

Dodano: 03.02.21 więcej »

Podatki i opłaty lokalne w 2021 roku

14313.th

Informacje o opłatach lokalnych i wprowadzonych zwolnieniach obowiązujących mieszkańców gminy starachowice. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. w tym roku jak i w latach ubiegłych w drugiej połowie miesiąca lutego mieszkańcy miasta starachowice, będący właścicielami, współwłaścicielami bądź...

Dodano: 02.02.21 więcej »

Dobra passa na starachowickim rynku inwestycyjnym

14279.th

Nowy rok gmina starachowice rozpoczęła od rozstrzygania przetargów i wyboru firm odpowiedzialnych za realizację kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. sytuacja na rynku budowlanym sprzyja, a zdecydowana większość składanych ofert jest poniżej kwot, jakie miasto zabezpieczyło w tegorocznym budżecie na poszczególne...

Dodano: 26.01.21 więcej »

Siódma Edycja Programu Inicjatyw Lokalnych

14269.th

Gmina starachowice w 2021 roku po raz siódmy będzie realizowała program inicjatyw lokalnych. w tegorocznej edycji wnioski będzie można składać od 15 lutego do 26 lutego. w latach 2015-2020 wykonano lub przeznaczono do realizacji 85 wniosków na kwotę ponad 1 450 000 zł. udział w programie inicjatyw lokalnych jest jedną z...

Dodano: 24.01.21 więcej »

Trwa nabór do programu STARACHOWICKIE PODWÓRKA

14259.th

Gmina starachowice realizuje kolejną edycję programu starachowickie podwórka. przypomnę, że jest to program skierowany do wspólnot mieszkaniowych, które z udziałem gminy mogą zrealizować zadania inwestycyjne, lub remontowe w pobliżu swojego budynku, na terenach, które należą do gminy. - wspólnoty w...

Dodano: 22.01.21 więcej »

Budowa obwodnic Starachowic i Wąchocka w toku

14215.th

Trwają prace dotyczące realizacji trzech, strategicznych dla starachowic, inwestycji drogowych: obwodnic starachowic i wąchocka oraz północno – zachodniej obwodnicy starachowic. - wszystkie trzy rozwiązania komunikacyjne bardzo poprawią bezpieczeństwo i standard życia w naszym mieście – mówi prezydent...

Dodano: 12.01.21 więcej »

KOMUNIKAT w sprawie oświadczeń i opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

14204.th

Gmina starachowice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (dz.u. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych...

Dodano: 11.01.21 więcej »

Nabór wniosków o pomoc w usunięciu azbestu. 2021

14202.th

Referat gospodarki komunalnej, dróg i ochrony Środowiska urzędu miejskiego w starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu gminy starachowice. z pomocy mogą skorzystać właściciele nieruchomości,...

Dodano: 10.01.21 więcej »

Starachowicki Ekspres Inwestycyjny nie zwalnia tempa

14194.th

Gmina starachowice wybiera wykonawców do budowy kolejnych ulic w mieście. tym razem ogłoszone przetargi dotyczą ulic: wachmistrza tarzana, licealnej i stalowników. prezydent miasta marek materek zapewnia, że miasto nie zwalnia tempa, a dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, przed starachowicami bogaty w inwestycje rok. -...

Dodano: 08.01.21 więcej »

W trosce o poprawę krajobrazu Starachowic – uchwała reklamowa

14190.th

Dziś, tj. 7 stycznia w starachowicach mija 12-to miesięczny czas na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do przepisów uchwały reklamowej. uchwała reklamowa przyjęta przez starachowickich radnych jest odpowiedzią na rosnący problem związany z zaśmiecaniem przestrzeni miejskiej chaotycznie...

Dodano: 07.01.21 więcej »

Ostatnie komentarze w serwisie