Budowa północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Bieżący status

11654.nsmed

Jak wygląda bieżąca sytuacja z budową północno-zachodniej obwodnicy Starachowic? Redakcja portalu zapytała w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ale zanim o tym, poniżej w skrócie chronologia tego zamierzenia inwestycyjnego z archiwum artykułów Starachowice-Net.pl. Przypomnijmy, że w między czasie zmieniały się władze w samorządzie wojewódzkim i powiatowym. Tak pisaliśmy:  

Październik 2014: Przebudowa układu komunikacyjnego (budowa północno zachodniej obwodnicy miasta) [czytaj więcej]. 

Luty 2015: W budżecie województwa mamy pieniądze, są pieniądze zapisane w budżecie  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji, co powinno się stać najpóźniej do końca kwietnia przyszłego roku. Kiedy dokumenty zostaną wykonane zostanie ogłoszony przetarg w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Pieniądze na budowę obwodnicy zakładamy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast z jednej strony chcę powiedzieć, że pieniądze są na tą drogę, ale z drugiej strony jest pewne zastrzeżenie, ponieważ będą to procedury konkursowe [czytaj więcej].

Listopad 2016: w przypadku obwodnicy Starachowic, obwodnicy Nowej Słupi, fragmentu obwodnicy Końskich i drogi 751 od Suchedniowa w kierunku Bodzentyna. Te projekty, wpisane w wojewódzki program rozwoju infrastruktury transportowej, będą realizowane m. in. z oszczędności poprzetargowych [czytaj więcej].

Listopad 2017: Dobra wiadomość, kolejny krok w stronę realizacji największej i najdroższej inwestycji w historii Starachowic został  wykonany. Obwodnica północno - zachodnia Starachowic coraz bliżej! Inwestycja warta ok. 75 mln. zł. powinna powstać do 2022 roku [czytaj więcej].

Luty 2018: Wiosną 2019 roku powinniśmy zobaczyć pierwsze wbite łopaty na budowie północno-zachodniej obwodnicy Starachowic, pod warunkiem, że w styczniu 2019 będzie pozwolenie na budowę [czytaj więcej].

Kwiecień 2019: Projekt jest w tej chwili opracowywany. Mamy obietnicę taką, że koło czerwca – lipca, będziemy mogli cieszyć się już ZRID-em. Bez pieniędzy niewiele da się zrobić, a tych niestety na realizację tego zadania nikt w poprzednich latach nie zaplanował i nie zostawił [czytaj więcej].

STATUS na 13 sierpnia 2019 roku. Informuje Katarzyna Alzak - Naczelnik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji ŚZDW w Kielcach.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice" / Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW 744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok 262+377,28 na DK42/”

ŚZDW w Kielcach jest w posiadaniu prawomocnej decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Kielcach w dniu 19.10.2017r. Na tej podstawie opracowywana jest dokumentacja projektowa ( umowa z dnia 02.03.2018r. na kwotę  blisko 2 mln zł. ) 

Zakres inwestycji wg. umowy to: uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej ( podziały nieruchomości ). 

Inwestycja składa się z dwóch etapów: 

- I etap to rozbudowa DW744 na odcinku od m. Tychów Stary – Starachowice – po istniejącym śladzie, dł. ok. 6,0 km do początku obwodnicy m. Starachowice

- II etap to budowa obwodnicy Starachowic zachodnią stroną miasta po nowym śladzie, dł. ok. 4,0 km wraz z przejściem estakadą nad rz. Kamienną i linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica. Na trasie obwodnicy projektowane jest również rondo turbinowe, które ma służyć m.in. skomunikowaniu ze Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Strzelnicą Sportową. Koniec obwodnicy - na projektowanym rondzie DK42. 

Parametry techniczne: szerokość jezdni 7,0 m i dostosowanie do parametrów drogi klasy GP, budowa poboczy, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej ( na ciągu istniejącym ), budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowa skrzyżowań,  przebudowa odwodnienia, przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją. 

Na chwilę obecną nie posiadamy podpisanej preumowy. 

Dla etapu II tj. części zadania obejmującego opracowania dokumentacji projektowej na budowę estakady nad rz. Kamienną wraz z drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej tj. od DK 42 do ul. Strzelniczej (rondo turbinowe) na obwodnicy - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów - w dniu 29.03.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. ŚZDW oczekuje na decyzję Ministra w sprawie dofinansowania projektu. 

Na dzień dzisiejszy Wykonawca prac projektowych:

- uzyskał uzgodnienia planu zagospodarowania terenu od UMiG Wąchock, UM Mirzec, UM Starachowice, ZDP Starachowice, Nadleśnictwo Suchedniów, ZEC Starachowice i Skarżysko Kam. 

- wystąpił o opinie wg. specustawy. 

- złożył wnioski  o pozwolenia wodnoprawne: do Wód Polskich Zarząd w Warszawie ( w dniu 17.06.2019 ) dot. przejścia przez wody płynące obiektu inżynierskiego ( most ) oraz do Wód Polskich Zarząd w Radomiu ( w dniu 01.07.2019 ) dot. na odprowadzanie wód i wykonanie urządzeń wodnych . Po uzupełnieniu wniosku z dnia 17.06.2019 w dniu 05.08.2019 zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

- wystąpił do PGW Wody Polskie Radom z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektów będących częścią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

- w dniu 11.07.2019r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów technicznych dot. odległości między skrzyżowaniami.  Po uzupełnieniu wniosku, Wojewoda Świętokrzyski w dniu 01.08.2019r przesłał wniosek o odstępstwa do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

- w dniu 23.07.2019 uzyskał odstępstwa w zakresie zmniejszenia odległości budowli od granicy terenu kolejowego – opinia PKP Telkol

- w dniu 22.07.2019 uzyskał od PKP Telkol uzgodnienie projektu budowlanego estakady 

Planowany termin złożenia wniosku o ZRID to IV kwartał 2019r.

Dodane: 14.08.19
Tagi:

Komentarze użytkowników

czytelnik | 2019-08-14 08:29:36 napisał(a):

no cóż władze mogą sobie zakładać terminy a życie je weryfikuje pokazując że to machina urzędnicza i setki pozwoleń decyduje o tempie prac. A to się przekłada na dostęp do pieniędzy. Takie opóźnienia mogą skutkować że będzie projekt a nie będzie pieniędzy na wykonanie. Juź mamy przykład z obwodnica Wąchocka.

KAmil | 2019-08-14 09:32:11 napisał(a):

Cztery lata minęły a inwestycja wciąż w lesie... Niedrożny aparat urzędniczy hamuje rozwój tego kraju nie tylko w aspekcie inwestycji drogowych. Odchudzić urzędy, uprościć procedury i działać dla dobra przyszłych pokoleń

Mieszkanka. | 2019-08-14 13:11:15 napisał(a):

No to będzie można składać kolejną obietnicę przedwyborczą " Budowa obwodnicy" i co dalej ? Jak zwykle wielkie NIC. No cóż malutkie ludziki od maluczkich inwestycji np. Jajuńko 3D i wiele tym podobnych.

gość | 2019-08-14 15:49:54 napisał(a):

To już czwarte kolejne wybory z obwodnicą w tle.

Mieszkanka | 2019-08-14 16:16:57 napisał(a):

Chyba już tylko nieliczne mieściny w Polsce pozostały bez obwodnicy. Zważywszy na fakt, że od x lat prosperuje sobie nieźle strefa ekonomiczna do, której samochodziki o konkretnym tonażu kursują sobie całodobowo przez miasto i dzielnice wypoczynku mieszkańców. ( Orłowa) Ale co tam ważniejsza jest nazwa skweru obok , którego dziennie przejeżdża ok. 1000 samochodów ciężarowych. I tam poustawiano ławeczki. Podobnie ma się dytuacja na dolnych. Przy skrzyżowaniu przewracający Star u skwer z ławeczkami. Czy on już ma jakąś nazwę?

tylko | 2019-08-14 22:57:17 napisał(a):

naiwni uwierzyli , że obwodnicę można wybudować w czasie 4 lat. Mareczek plótł bzdury , a ciemna młodzież uwierzyła.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie