Wydarzenia oznaczone jako: "ZSZ nr 3 w Starachowicach"

Radni Rady Miejskiej postawili się prezydentowi

12583.th

Niecałą godzinę trwała dzisiejsza sesja rady miejskiej. na 21 radnych na sali obrad pojawiło się 18 osób. w porządku obrad były zmiany w budżecie miasta dotyczące m.in. przekazania środków na doposażenie wspólnej miejskiej kuchni oraz opracowania przez miasto dokumentacji dla łącznika w budynku po gimnazjum...

Dodano: 27.03.20 | komentarze (48) więcej »

Informacja Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego

12563.th

20.03.2020 r. wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził w całości nieważność uchwały rady powiatu w starachowicach w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby zespołu szkół zawodowych nr 3 w starachowicach. tym samym uchwałę uznaje się za niebyłą. dziwi fakt, że większość...

Dodano: 25.03.20 | komentarze (19) więcej »

PILNE! Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany lokalizacji ZSZ nr 3

12555.th

- w odpowiedzi na pytania dotyczące uchwały nr xviii/132/2020 rady powiatu w starachowicach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie: zamiaru przeniesienia siedziby zespołu szkół zawodowych nr 3 w starachowicach uprzejmie informuję, że rozstrzygnięciem nadzorczym znak: pnk.i.4130.22.2020 z dnia 20 marca 2020 r. wojewoda Świętokrzyski...

Dodano: 24.03.20 | komentarze (45) więcej »

Z OSTATNIEJ CHWILI! Jest decyzja kuratorium w sprawie zmiany lokalizacji ZSZ nr 3

12461.th

Jak ustaliła redakcja portalu, w piątek 6 marca 2020r. kurator świętokrzyski podjął decyzję w sprawie zmiany lokalizacji zespołu szkół zawodowych nr 3 w starachowicach. - w piątek wysłana została do organu prowadzącego opinia. jest ona pozytywna, to znaczy, że kuratorium przychyla się do tego, co organ prowadzący...

Dodano: 09.03.20 | komentarze (49) więcej »

Radni Rady Powiatu głosami 13:8 ZA zmianą lokalizacji ZSZ nr 3

12340.th

Podczas wtorkowej sesji rady powiatu radni zdecydowali o zamiarze przeniesienia zespołu szkół zawodowych nr 3 z ulicy szkolnej na ulicę leśną w starachowicach. zanim doszło do głosowania, w ciągu pierwszej godziny były trzy przerwy w obradach, ponieważ radni z klubu prawa i sprawiedliwości podnosili wątpliwości, czy...

Dodano: 18.02.20 | komentarze (99) więcej »

Starosta Piotr Babicki o zmianie lokalizacji ZSZ nr 3: „Decyzja podjęta zostanie na najbliższej sesji Rady Powiatu” [ZDJĘCIA, VIDEO]

12316.th

Grono pedagogiczne, dyrektorzy, rodzice nie chcą, aby zespół szkół zawodowych nr 3 został przeniesiony z ulicy szkolnej do budynku po gimnazjum nr 3 przy ulicy leśnej w starachowicach. w środę 12 lutego br. po południu doszło do kolejnego spotkania władz miasta i powiatu z rodzicami oraz wszystkimi zainteresowanymi tą...

Dodano: 13.02.20 | komentarze (55) więcej »

Komentarz Starosty Starachowickiego i Prezydenta Starachowic w sprawie użyczenia powiatowi budynku gimnazjum nr 3 i docelowej zamiany nieruchomości pomiędzy powiatem a gminą

12311.th

Na etapie podejmowania uchwały o zamiarze zmiany siedziby zespołu szkół zawodowych nr 3 z ulicy szkolnej na ulicę leśną, dla jak najszybszego zapewnienia bezpieczeństwa i gwarancji nowej lokalizacji dla szkoły, powiat starachowicki podpisze z gminą starachowice umowę użyczenia budynku przy ulicy leśnej.  po procesie...

Dodano: 12.02.20 | komentarze (38) więcej »

Miasto użyczy powiatowi nieruchomość z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach. Prezydent podpisał zarządzenie

12308.th

Prezydent miasta marek materek zarządzeniem nr 64/2020 z 7 lutego br. oddał  w użyczenie część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w starachowicach przy ul. leśnej 2. „przeznaczam do oddania w użyczenie na okres 3 lat, na rzecz powiatu starachowickiego część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji...

Dodano: 11.02.20 | komentarze (43) więcej »

Jaki cel ma prezydent Marek Materek? - Pytają radne Rady Powiatu. W tle wypowiedzi niegospodarność i zgłoszenie do służb

12305.th

- to co chce zrobić pan prezydent materek, to co chce zrobić pan starosta babicki i to co chce zrobić pan jerzy materek, to jest skandal - powiedziała dzisiaj 10 lutego br. na spotkaniu z dziennikarzami radna rady powiatu z klubu prawa i sprawiedliwości agnieszka kuś. konferencja została zorganizowana przed budynkiem zespołu...

Dodano: 10.02.20 | komentarze (61) więcej »

Prawo i Sprawiedliwość o sytuacji ZSZ nr 3 i SP 11: „nadpobudliwość klanowska nie jest Starachowicom potrzebna”

12266.th

Poseł krzysztof lipiec - prezes świętokrzyskiego prawa i sprawiedliwości oraz radne rady powiatu agnieszka kuś i danuta krępa skrytykowali rządy prezydenta miasta marka materka oraz starosty starachowickiego piotra babickiego. w związku z tym, że podczas środowej konferencji prasowej poruszono kilka wątków, rozbijemy je na...

Dodano: 30.01.20 | komentarze (20) więcej »

Klamka zapadła? Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przeprowadzi się ze Szkolnej na Leśną?

12244.th

Wieść gminna niesie, że „klamka zapadła” i zespół szkół zawodowych nr 3 zostanie przeniesiony z ulicy szkolnej do budynku po gimnazjum przy ulicy leśnej w starachowicach, ale to informacja nieoficjlna.  w biuletynie informacji publicznej starostwa powiatowego dostępne jest zarządzenie starosty nr 3/2020...

Dodano: 24.01.20 | komentarze (182) więcej »

Przenosiny ZSZ nr 3 ze Szkolnej na Leśną wiszą w powietrzu?

12103.th

Mija rok od pierwszych wiadomości, jakie portal starachowice-net.pl publikował na temat chęci włodarzy wobec przeniesienia zespołu szkół zawodowych nr 3 z ulicy szkolnej do budynku po gimnazjum przy ulicy leśnej w starachowicach. po wielu protestach, które przetoczyły się wtedy przez miasto, samorządowcy zaniechali...

Dodano: 09.12.19 | komentarze (28) więcej »

Jest decyzja prezydenta Marka Materka w sprawie Szkoły Podstawowej nr 11 i jej lokalizacji

11352.th

W kwietniu br. urząd miejski przeprowadził konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania budynku szkoły podstawowej nr 11 oraz budynku gimnazjum nr 3 w starachowicach. w trakcie konsultacji propozycje zagospodarowania budynków przedstawiła rada rodziców oraz rada szkoły. stanowisko zajął także zarząd powiatu,...

Dodano: 29.05.19 | komentarze (22) więcej »

Protest w sprawie planów przeniesienia ZSZ nr 3 z ulicy Szkolnej na Leśną [VIDEO, ZDJĘCIA]

10903.th

Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej nr 11 w starachowicach broni nie składają. nie satysfakcjonuje ich wspólna decyzja starosty piotra babickiego oraz prezydenta marka materka, iż najbliższy rok szkolny 2019/2020 zespół szkół zawodowych nr 3 spędzi w swoim budynku przy ulicy szkolnej....

Dodano: 25.01.19 | komentarze (53) więcej »

Póki co ZSZ nr 3 zostaje w budynku przy ulicy Szkolnej. Przynajmniej na kolejny rok szkolny

10897.th

Po wspólnej konferencji prezydenta miasta marka materka i starosty starachowickiego piotra babickiego w sprawie sieci szkół w starachowicach, wiadomość jest taka, że rok szkolny 2019/2020 zespół szkół zawodowych nr 3 spędzi w swoim budynku przy ulicy szkolnej. powołane, zarówno w starostwie powiatowym,...

Dodano: 23.01.19 | komentarze (29) więcej »

Powstał społeczny komitet obrony Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w obecnej lokalizacji

10861.th

- został powołany społeczny komitet obrony zespołu szkół zawodowych nr 3 w obecnej lokalizacji. komitet został powołany przez radnych prawa i sprawiedliwości. jest odpowiedzią na głosy mieszkańców, dla których bardzo ważne jest dobro młodzieży, która uczy się w zsz nr 3, ale również w szkole...

Dodano: 14.01.19 | komentarze (38) więcej »

Nie doszło do porozumienia w sprawie Szkoły Podstawowej nr 11

10854.th

2,5 godziny trwało spotkanie rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 11 z prezydentem starachowic markiem materkiem oraz jego zastępcą ds. oświaty jerzym miśkiewiczem. spotkanie dotyczyło przyszłości szkoły podstawowej nr 11 i budynku po gimnazjum przy ulicy leśnej w starachowicach.  ze strony...

Dodano: 11.01.19 | komentarze (59) więcej »

Jerzy Materek na czele gremium zajmującego się kwestią planowanej zmiany lokalizacji ZSZ nr 3 i LO III

10836.th

21 grudnia 2018r. starosta starachowicki piotr babicki powołał zespół, który zajmuje się kwestią planowanych przenosin dwóch powiatowych szkół: zespołu szkół zawodowych nr 3 oraz iii liceum ogólnokształcącego do gminnych budynków. przewodniczącym tego zespołu został członek zarządu...

Dodano: 05.01.19 | komentarze (71) więcej »

Kolejny głos w dyskusji na temat przyszłości ZSZ nr 3 i stadionu w Starachowicach

10787.th

Od początku grudnia tego roku przez starachowice przetacza się ogromna dyskusja na temat planów prezydenta marka materka wobec niektórych starachowickich nieruchomości. wstępne zamierzenia prezydenta to, porozumienie między samorządem gminnym, a samorządem powiatowym, ponieważ planowane ruchy dotyczą nieruchomości...

Dodano: 19.12.18 | komentarze (40) więcej »

Wystąpienie radnych Prawa i Sprawiedliwość w sprawie zmiany lokalizacji ZSZ nr 3. Odpowiada prezydent Marek Materek

10772.th

Dzisiaj 13 grudnia br. przed południem radni rady miejskiej oraz rady powiatu zorganizowali przed budynkiem zespołu szkół zawodowych nr 3 przy ulicy szkolnej w starachowicach konferencję prasową. na konferencji zgodnie twierdzili, że zmiana lokalizacji zsz nr 3 i przenosiny do budynku gimnazjum przy ul. leśnej to zły pomysł....

Dodano: 13.12.18 | komentarze (22) więcej »

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości przeciwne zmiany lokalizacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 3

10770.th

- uważamy, że jest to pomysł bardzo zły. pomysł, który będzie szkodził przede wszystkim  szkole powiatowej. zsz nr 3 podlega powiatowi i głównie w tej sprawie powinien wypowiadać się zarząd powiatu na czele z panem starostą piotrem babickim, natomiast widzimy, że inicjatywę przejął prezydent miasta...

Dodano: 13.12.18 | komentarze (18) więcej »

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 11 nie wyrażają zgody na przeniesienie ZSZ nr 3 do budynku Gimnazjum nr 3

10767.th

Do naszej redakcji wpłynęło pismo, które zostało wystosowane do prezydenta miasta marka materka przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły podstawowej nr 11 w sprawie przeniesienia zespołu szkół zawodowych nr 3 z ulicy szkolnej do budynku gimnazjum przy ul. leśnej. poniżej jego...

Dodano: 12.12.18 | komentarze (5) więcej »

Rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 11 wyrażają kategoryczny sprzeciw wobec planów przeniesienia ZSZ nr 3 z ul. Szkolnej do budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Leśnej

10766.th

W mieście przetacza się ogromna dyskusja na tematem przeniesienia zespół szkół zawodowych nr 3 z ulicy szkolnej do budynku po wygaszanym gimnazjum przy ulicy leśnej w starachowicach. teraz publicznie głos zabierają rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 11 im. mjr. jana piwnika „ponurego” w...

Dodano: 12.12.18 | komentarze (7) więcej »

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie zmiany lokalizacji III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

10765.th

Poniżej przedstawiamy stanowisko zarządu powiatu w sprawie zmiany lokalizacji iii liceum ogólnokształcącego oraz zespołu szkół zawodowych nr 3 w starachowicach: zarząd powiatu starachowickiego z otwartością przyjmuje propozycję gminy starachowice, dotyczącą oferty lokalizacji siedzib iii liceum...

Dodano: 12.12.18 | komentarze (20) więcej »

Na obawy pracowników i nauczycieli ZSZ nr 3 odpowiada prezydent Marek Materek

10754.th

Poniżej przedstawiamy treść komentarza, który otrzymaliśmy od prezydent miasta marka materka w sprawie stanowiska grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi zespołu szkół zawodowych nr 3 w starachowicach. szanowni państwo,  pragnę odnieść się do stanowiska grona pedagogicznego oraz...

Dodano: 09.12.18 | komentarze (22) więcej »

Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 mają obawy, co do zmiany lokalizacji szkoły

10753.th

Prezydent marek materek złożył oficjalną propozycję starostwu powiatowemu, aby zespół szkół zawodowych nr 3 znajdujący się obecnie przy ulicy szkolnej w starachowicach, został przeniesiony do gminnego budynku po gimnazjum przy ulicy leśnej.  dzisiaj po godzinie 16.00 na oficjalnym profilu zespołu szkół...

Dodano: 08.12.18 | komentarze (33) więcej »

Będą przenosiny szkół? ZSZ nr 3 z ulicy Szkolnej na Leśną. LO III z ulicy Glinianej na Osiedle Południe

10745.th

Jeszcze w tracie kampanii samorządowej, wówczas kandydat na prezydenta marek materek, mówił dużo o współpracy samorządu gminnego z samorządem powiatowym. wśród pomysłów wymieniał m.in. zamiany różnych budynków, by nie stały puste. jeszcze w kampanii mówił o przeniesieniu...

Dodano: 06.12.18 | komentarze (19) więcej »

Ostatnie komentarze w serwisie